Cookies

Zonnebloem.nl en de bijbehorende (sub)domeinen maken gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken.

Wij gebruiken functionele en analytische cookies om bezoekers een optimale bezoekerservaring te bieden. Bovendien plaatsen derde partijen advertentie cookies, zodat De Zonnebloem u relevante en gepersonaliseerde advertenties kan tonen buiten deze websites om.

Uw internetgedrag buiten de websites kan ook door deze derde partijen gevolgd worden door middel van tracking cookies. Door op akkoord te klikken bevestigt u akkoord gaat met het gebruik van analytische en tracking cookies en cookies van derde partijen.

Voor meer informatie klik hier

Instellingen

Zonnebloem.nl en de bijbehorende (sub)domeinen maken gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken.

Wij gebruiken functionele en analytische cookies om bezoekers een optimale bezoekerservaring te bieden. Bovendien plaatsen derde partijen advertentie cookies, zodat De Zonnebloem u relevante en gepersonaliseerde advertenties kan tonen buiten deze websites om.

Uw internetgedrag buiten de websites kan ook door deze derde partijen gevolgd worden door middel van tracking cookies. Door op akkoord te klikken bevestigt u akkoord gaat met het gebruik van analytische en tracking cookies en cookies van derde partijen.

Voor meer informatie klik hier

U kunt zelf instellen welke cookies u van ons accepteert. Houd er rekening mee dat door het niet accepteren van cookies uw website ervaring niet optimaal kan zijn. Meer informatie over het gebruik van gegevens van verschillende cookies vindt u in ons cookiebeleid.
Via youronlinechoices.com kunt u zelf bepalen per netwerk of u advertenties krijgt te zien op basis van uw vorige websitebezoek en interesses. U kunt de cookies ook van uw apparaat verwijderen door te klikken op de browser die voor u van toepassing is: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge, Safari (macQS), Opera.

Actievoorwaarden Kwis

Algemene actievoorwaarden winactie Nationale Vereniging de Zonnebloem 
 

I. Algemeen 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door de Zonnebloem georganiseerde winactie (verder te noemen: de 'Actie').  2. Deze actie heeft als doel het verloten van VVV-bon t.w.v. 74 euro (verder te noemen: 'de Prijs').  

PRIJS: Mensen kunnen deelnemen door mee te doen aan ‘ De meest sociale kwis van Nederland' Daarbij geven zij hun mailadres en telefoonnummer op. 

2. De Zonnebloem zal deelnemers mogelijk benaderen via het opgegeven telefoonnummer om te bedanken voor hun deelname, meer uitleg te geven over de antwoorden en het werk van de Zonnebloem, en om andere mogelijkheden te bespreken om een bijdrage te leveren aan het werk van de Zonnebloem.  

3. De actie loopt van 16 november tot en met 30 november.

4. De Zonnebloem behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op social media worden geplaatst, voorzien van een datum.   

5. Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden. Verder verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van social media die onverkort van toepassing blijven naast deze actievoorwaarden.

6. Facebook heeft op geen enkele manier te maken met deze actie. 


II. Deelname  
1. Deelname aan deze actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden. 

2. Deze actie staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van de Zonnebloem, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie. 

3. Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan 16 jaar of personen 

4. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Zonnebloem en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de AVG van toepassing. De Zonnebloem zal deelnemers mogelijk benaderen via het opgegeven telefoonnummer om te bedanken voor hun deelname, meer uitleg te geven over de antwoorden en het werk van de Zonnebloem, en om andere mogelijkheden te bespreken om een bijdrage te leveren aan het werk van de Zonnebloem.

5. Door deelname aan de actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan de Zonnebloem om hun namen en/of foto’s voor promotionele doeleinden in het kader van deze actie te gebruiken. 

6. Door deelname doet men tevens afstand van alle intellectuele eigendomsrechten. De auteursrechten die eventueel berusten op de inzendingen worden hierbij door de deelnemer aan de Zonnebloem overgedragen. Deelnemer is bereid om, indien vereist, voor deze overdracht een nadere akte te ondertekenen. 

7. In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten. 

8. Deelnemer staat er voor in dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct en volledig zijn. 


III. Prijzen 
1. In totaal is er één prijs te winnen en deze wordt verloot onder de deelnemers van de Facebookactie. 

2. Om de Prijs te verzilveren vindt er onderling overleg met de Zonnebloem plaats.

3. Een onafhankelijke jury selecteert na afloop van de actie uit alle deelnemers 1 willekeurige winnaar middels loting. 

4. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

5. De prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere prijzen. 

6. De winnaar wordt 30 november 2018 bekendgemaakt op de social media en de website van de Zonnebloem.

7. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde of niet opgehaalde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan de Zonnebloem.  

IV. Aansprakelijkheid 
1. De Zonnebloem is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaar eventueel moet doen of maken in verband met de deelname aan deze actie, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs.

2. De Zonnebloem kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben. 

3. De Zonnebloem is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijs.

4. De Zonnebloem verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijs.  

V. Slotbepalingen  
1. Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een email sturen naar communicatie@zonnebloem.nl, o.v.v. ‘De meest sociale kwis’. 

2. Op deze winactie is Nederlands recht van toepassing. 

3. Aldus opgemaakt te Breda, dinsdag 30 oktober 2018.