Cookies

De Zonnebloem gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren, gebruiksgemak te verbeteren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties en informatie te zien krijgt wanneer u gebruik maakt van deze website. Meer informatie over de cookies kunt u vinden op onze privacy pagina.

Nationaal Bestuur

Het Nationaal Bestuur van de Zonnebloem bestaat uit de onderstaande leden.

Nationaal Bestuur per 12 juni 2015

Godfried Barnasconi, voorzitter (voorzitter sinds september 2014
Bestuurslid sinds: 18-06-2011 (voorzitter sinds 26-09-2014)
Functie dagelijks leven: Raad van Bestuur Groene Hart Ziekenhuis
Geboortedatum: 26 september 1957
Bestuurslid sinds: 18-06-2011
Nevenfuncties:
Bestuurslid EuroGeographics te Brussel
Lid Businessclub Utrecht  
Voorzitter stichting Geo–onderwijs Nederland (Bedrijfsleven-Overheid-WO-HBO-MBO)
Bestuurslid United Nations University/School for landadministration


Frans Penninx, penningmeester
Functie dagelijks leven: adviseur in zorg-/welzijnsector 
Geboortedatum: 05-03-1957
Penningmeester sinds: 19-02-2010
Nevenfuncties:
Voorzitter Per Saldo, Vereniging van budgethouders voor hulp en hulpmiddelen te Utrecht
Lid Raad van Toezicht Libra Zorggroep te Eindhoven / Tilburg
Lid bestuur Vincentius Vereniging s'-Hertogenbosch
Lid bestuur Vereniging Dwarslaesie Organisatie Nederland te Utrecht
Ambassadeur Global Spinal Cord Injury Consumer Network

Annet Kil-Albersen
Functie dagelijks leven: directeur Onderwijscoöperatie
Geboortedatum: 12-01-1960
Bestuurslid sinds: 18-06-2010
Nevenfuncties:
Lid Raad van Toezicht Nederland Kennisland
Lid Raad van Toezicht Katholieke Pabo Zwolle
Lid Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
Lid DB-NOT VNU Exhibitions

Marius Buiting 
Functie dagelijks leven: directeur NVTZ (Ned. Vereniging van Toezichthouders Zorg en Welzijn)
Geboortedatum: 26-06-1960 
Bestuurslid sinds: 19-09-2008 
Nevenfuncties: Senioradviseur CBO
Lid kerngroep Beweging van Barmhartigheid
Lid provinciale staten Utrecht
Fellow of the board European Society for Quality in healthcare (ESQH) 
Chairman of the board of the European Health Futures Forum (EHFF)
Voorzitter WMO-platform Utrecht
Lid Raad van Toezicht Lean In De Zorg (LIDZ)

Karina Schilte 
Functie dagelijks leven: coach en adviseur
Geboortedatum: 27-08-1948
Bestuurslid sinds: 18-06-2010
Nevenfuncties:
Lid bestuur vereniging PSO
Voorzitter stichting Haarlemse Opera
Voorzitter Almeerse Scholengroep
Lid Raad van Commisarissen van woningcorporatie Pre Wonen

Loes van der Lubbe-van der Heijden
Functie dagelijks leven: geen betaalde functie
Geboortedatum: 06-09-1955
Bestuurslid sinds: 14-12-2012
Nevenfuncties:
Vrijwilliger plaatselijke Zonnebloemafdeling Rheden/De Steeg
Hoofd vakantie regio Veluwezoom/regio Gemeente Voorst

Ed Wallinga
Functie dagelijks leven: geen betaalde functie
Geboortedatum: 26-01-1949
Bestuurslid sinds: 13-12-2013

Nevenfuncties: geen

J.A. Timmermans
Functie dagelijks leven: kwartiermaker Bedrijfsvoering "Switch" bij de Belastingdienst
Geboortedatum: 08-05-1965
Bestuurslid sinds: 12-06-2015
Nevenfunctie Lid Raad van Toezicht Paladijn Welzijn


Alle bestuursleden zijn actief op onbezoldigde basis. Aan bestuurders worden geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt.