Cookies

De Zonnebloem gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren, gebruiksgemak te verbeteren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties en informatie te zien krijgt wanneer u gebruik maakt van deze website. Meer informatie over de cookies kunt u vinden op onze privacy pagina.

Organisatiestructuur

Organigram organisatiestructuur

* Motorpassagiersschip de Zonnebloem B.V. en Stichting Rondvaartboot de Zonnebloem zijn twee aparte entiteiten en vallen niet onder Nationale Vereniging de Zonnebloem .

Taken van de besturen

De lokale, regionale en provinciale besturen ontwikkelen samen met hun vrijwilligers activiteiten. Ze zijn verantwoordelijk voor hun eigen jaarplan, begroting en jaarrekening. Verder werken ze mee aan landelijke wervingsactiviteiten.

Het Nationaal Bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en bestuur van de landelijke vereniging. Veel van haar taken en bevoegdheden draagt het Bestuur over aan de directie. De directie geeft weer leiding aan het Nationaal Bureau, dat het beleid uitvoert.

Organigram Nationaal Bureau

Blijft de Zonnebloem trouw aan haar doelstellingen? Het is de taak van de Nationale Vergadering om daarop toe te zien. De Nationale Vergadering is het hoogste orgaan binnen de Zonnebloem. Ze beoordeelt het beleid, de begroting en de jaarrekening.

Hoe worden de besturen gevormd?

  • De lokale besturen vaardigen kandidaten af voor het regionaal bestuur;
  • De regionale besturen vaardigen kandidaten af voor het provinciaal bestuur;
  • De provinciale besturen leveren elk drie leden voor de Nationale Vergadering.


De Nationale Vergadering benoemt het Nationaal Bestuur. Dat heeft maximaal negen leden. Die kunnen zowel uit de vereniging zelf komen of van buiten. De bestuursleden doen hun werk altijd geheel vrijwillig en onbetaald.

Code Goed Bestuur

Er zijn spelregels voor goed bestuur van goede doelen. Die zijn op verzoek van branchevereniging Goede Doelen Nederland ( voorheen VFI) opgesteld door een commissie onder leiding van Herman Wijffels. In de 'Code Goed Bestuur' staan normen voor de manier waarop het bestuur is ingericht en functioneert. Het beschrijft hoe de relatie tussen bestuur en toezicht eruit moet zien. En wie waarover verantwoording moet afleggen, en hoe. Meer informatie over wat dit in de praktijk betekent, vind je in ons jaarverslag.

Het belanghebbendenreglement

De Zonnebloem wil vrijwilligers, deelnemers, donateurs en anderen goed informeren. Over wat de vereniging doet en heeft bereikt. Over de manier waarop we werken en verantwoording afleggen. Ook is het belangrijk dat alle belanghebbenden ideeën, opmerkingen, wensen en klachten kunnen delen. En dat er iets mee gebeurt.

Over al deze zaken hebben we sinds 2009 afspraken vastgelegd in ons belanghebbendenreglement.

belanghebbendenreglement (download pdf)