Cookies

Zonnebloem.nl en de bijbehorende (sub)domeinen maken gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken.

Wij gebruiken functionele en analytische cookies om bezoekers een optimale bezoekerservaring te bieden. Bovendien plaatsen derde partijen advertentie cookies, zodat De Zonnebloem u relevante en gepersonaliseerde advertenties kan tonen buiten deze websites om.

Uw internetgedrag buiten de websites kan ook door deze derde partijen gevolgd worden door middel van tracking cookies. Door op akkoord te klikken bevestigt u akkoord gaat met het gebruik van analytische en tracking cookies en cookies van derde partijen.

Voor meer informatie klik hier

Instellingen

Zonnebloem.nl en de bijbehorende (sub)domeinen maken gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken.

Wij gebruiken functionele en analytische cookies om bezoekers een optimale bezoekerservaring te bieden. Bovendien plaatsen derde partijen advertentie cookies, zodat De Zonnebloem u relevante en gepersonaliseerde advertenties kan tonen buiten deze websites om.

Uw internetgedrag buiten de websites kan ook door deze derde partijen gevolgd worden door middel van tracking cookies. Door op akkoord te klikken bevestigt u akkoord gaat met het gebruik van analytische en tracking cookies en cookies van derde partijen.

Voor meer informatie klik hier

U kunt zelf instellen welke cookies u van ons accepteert. Houd er rekening mee dat door het niet accepteren van cookies uw website ervaring niet optimaal kan zijn. Meer informatie over het gebruik van gegevens van verschillende cookies vindt u in ons cookiebeleid.
Via youronlinechoices.com kunt u zelf bepalen per netwerk of u advertenties krijgt te zien op basis van uw vorige websitebezoek en interesses. U kunt de cookies ook van uw apparaat verwijderen door te klikken op de browser die voor u van toepassing is: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge, Safari (macQS), Opera.
We zijn druk bezig met het verbeteren van onze site. Tot we klaar zijn, zul je nog pagina's met oude styling tegenkomen. Excuus voor eventueel ongemak.

De rol van de regio

Zonnebloem afdelingsnieuws

De kersverse regiovoorzitter, Fons Lemmens, heeft in onderstaande brief van 13 oktober 2015 aan alle vrijwilligers in de regio zijn visie op de rol van de regio verwoord.

Beste Zonnebloemvrijwilligers,

Bij mijn start als voorzitter van Zonnebloem-regio "De Vlietstreek" in september 2015 heb ik in een korte presentatie mijn visie gegeven op de rol van de regio. Ik vind het belangrijk dat alle vrijwilligers van deze visie kennis kunnen nemen. Daarom zend ik jullie deze brief met mijn presentatie in een iets bewerkte vorm.

Welke rol heeft de regio?

In de statuten van de Zonnebloem staat, dat de regio de plaatselijke afdelingen stimuleert en adviseert bij het realiseren van de doelstellingen van de Zonnebloem. Ik wil daar iets aan toevoegen, nl. dat het ook de taak van de regio is om de afdelingen een handje te helpen. De regio behoort de afdelingen aan te vullen, iets toe te voegen aan wat de afdelingen doen. Dat kan op drie manieren.

De regio kan

 • werken aan de voorwaarden en omstandigheden waaronder de afdelingen hun werk doen
 • activiteiten organiseren die de spankracht van de afzonderlijke afdelingen te boven gaan
 • een platform zijn voor de uitwisseling van informatie, ervaringen en ideeën

Enkele voorbeelden

 • De afdelingen hebben alle te maken met vergrijzing. Het is niet eenvoudig nieuwe bestuurders en vrijwilligers aan te trekken. We moeten proberen dit probleem gezamenlijk binnen de regio aan te pakken; het Dienstencentrum kan ons hier ook bij helpen.
 • Niet alle afdelingen kunnen een grote activiteit organiseren. In regionaal verband kunnen we nagaan of we gasten van verschillende afdelingen bij één activiteit kunnen onderbrengen.
 • We kunnen de website van de regio gebruiken om allerlei ervaringen en ideeën uit te wisselen, om van elkaar te leren. Met een Facebookpagina kunnen we veel mensen bereiken, wat handig is als we nieuwe vrijwilligers willen werven.

Er zijn natuurlijk meer voorbeelden te bedenken. Ik wil bevorderen dat we elkaar hierin op goede ideeën brengen en die dan ook uitvoeren.

De regio is wat we er zelf van maken

Het beeld van de Zonnebloemregio dat mij voor ogen staat:

 • de regio is een samenwerkingsverband
 • de regio is van ons allemaal, we maken er allemaal deel van uit
 • we dragen allemaal bij aan de resultaten van de regio

Acties worden gedragen door de leden

Dat houdt in:

 • acties komen voort uit de ledenvergadering of worden door de leden onderschreven
 • zonodig worden acties uitgevoerd m.b.v. menskracht uit de afdelingen

Samenwerking tussen afdelingen

Van samenwerking verwacht ik dat we

 • meer kunnen bereiken voor de gasten
 • meer activiteiten en meer variatie kunnen aanbieden
 • vrijwilligers van andere afdelingen kunnen ontmoeten

Laat zien wat je doet

Wat de regio doet komt in een werkplan te staan. Iedereen moet kunnen zien wat de regio doet, met welk doel, en met welk resultaat.

Het werkplan:

 • bevat concrete acties en activiteiten, waarvan de voortgang en de afronding worden bijgehouden
 • wordt gedragen door de leden en zij dragen waar nodig ook bij aan de uitvoering

Activiteiten van de regio

Activiteiten die de regio al jaren op het programma heeft staan:

 • regiovakantie
 • theatermiddag
 • winkelen in Leidsenhage
 • jaarlijkse vrijwilligersavond
 • jaarlijkse slotbijeenkomst

Of deze activiteiten blijven, of er afvallen, of dat er nieuwe bijkomen, dat is aan de ledenvergadering. Veranderingen zijn mogelijk.

Samengevat

De regio

 • helpt met activiteiten die de afdelingen overstijgen
 • is wat we er zelf van maken
 • bevordert samenwerking tussen de afdelingen
 • is transparant, laat zien wat ze doet

Dit zijn de uitgangspunten die ik ga hanteren in mijn werk als voorzitter. Bij gelegenheid zal ik ze graag persoonlijk aan jullie toelichten.

Vriendelijke groet,

Fons Lemmens, voorzitter

Sabine Boons

06-37338438
contactformulier

Contact & Aanmelden

Heb jij een lichamelijke beperking en wil je deelnemen aan onze activiteiten of wil je je aanmelden als vrijwilliger bij de afdeling?

Specialiteiten

 • Kunst en cultuur
 • Evenementen en festivals