Cookies

Zonnebloem.nl en de bijbehorende (sub)domeinen maken gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken.

Wij gebruiken functionele en analytische cookies om bezoekers een optimale bezoekerservaring te bieden. Bovendien plaatsen derde partijen advertentie cookies, zodat De Zonnebloem u relevante en gepersonaliseerde advertenties kan tonen buiten deze websites om.

Uw internetgedrag buiten de websites kan ook door deze derde partijen gevolgd worden door middel van tracking cookies. Door op akkoord te klikken bevestigt u akkoord gaat met het gebruik van analytische en tracking cookies en cookies van derde partijen.

Voor meer informatie klik hier

Instellingen

Zonnebloem.nl en de bijbehorende (sub)domeinen maken gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken.

Wij gebruiken functionele en analytische cookies om bezoekers een optimale bezoekerservaring te bieden. Bovendien plaatsen derde partijen advertentie cookies, zodat De Zonnebloem u relevante en gepersonaliseerde advertenties kan tonen buiten deze websites om.

Uw internetgedrag buiten de websites kan ook door deze derde partijen gevolgd worden door middel van tracking cookies. Door op akkoord te klikken bevestigt u akkoord gaat met het gebruik van analytische en tracking cookies en cookies van derde partijen.

Voor meer informatie klik hier

U kunt zelf instellen welke cookies u van ons accepteert. Houd er rekening mee dat door het niet accepteren van cookies uw website ervaring niet optimaal kan zijn. Meer informatie over het gebruik van gegevens van verschillende cookies vindt u in ons cookiebeleid.
Via youronlinechoices.com kunt u zelf bepalen per netwerk of u advertenties krijgt te zien op basis van uw vorige websitebezoek en interesses. U kunt de cookies ook van uw apparaat verwijderen door te klikken op de browser die voor u van toepassing is: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge, Safari (macQS), Opera.

Winactie

Actievoorwaarden Winactie Wereldhavendagen

Algemene actievoorwaarden winactie Nationale Vereniging de Zonnebloem
 

I. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door de Zonnebloem georganiseerde Winactie Wereldhavendagen (verder te noemen: winactie). 
 2. Deze winactie heeft als doel het verloten van 3x een ballonvaart voor 2 personen bij Ad Ballon (www.adballon.nl) t.w.v. € 290 euro (verder te noemen: prijs). Deelnemers maken kans op deze prijs door foto’s gemaakt in de photobooth op MPS de Zonnebloem te delen op Facebook, Twitter en Instagram met de hashtag #mpsdezonnebloem.
 3. De winactie loopt van 2 september tot en met 9 september 2019.
 4. De Zonnebloem behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van redenen de winactie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.

II. Deelname

 1. Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden. Verder verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van social media die onverkort van toepassing blijven naast deze actievoorwaarden. 
 2. Deze winactie staat open voor iedereen, met uitzondering van:
  • personen jonger dan 16 jaar;
  • medewerkers van de Zonnebloem;
  • anderen die (in)direct in organisatorische zin betrokken zijn bij deze winactie. 
 3. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Zonnebloem en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de AVG van toepassing. Indien aangegeven is dat men interesse heeft in vrijwilligerswerk kan de Zonnebloem deelnemers benaderen via de opgegeven contactgegevens om meer uitleg te geven over het vrijwilligerswerk.
 4. Door deelname aan de winactie verlenen de prijswinnaars toestemming aan de Zonnebloem om hun namen en/of foto’s voor promotionele doeleinden in het kader van deze actie te gebruiken.
 5. Door deelname doet men tevens afstand van alle intellectuele eigendomsrechten. De auteursrechten die eventueel berusten op de inzendingen worden hierbij door de deelnemer aan de Zonnebloem overgedragen. Deelnemer is bereid om, indien vereist, voor deze overdracht een nadere akte te ondertekenen. 
 6. In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de winactie behoudt de Zonnebloem zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten. 
 7. Deelnemer staat ervoor in dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct en volledig zijn.

III. Prijzen

 1. In totaal is er 3x een ballonvaart voor 2 personen te winnen:
  • 1 ballonvaart voor 2 personen wordt verloot onder deelnemers die hun foto via Facebook delen;
  • 1 ballonvaart voor 2 personen wordt verloot onder deelnemers die hun foto via Instagram delen;
  • 1 ballonvaart voor 2 personen wordt verloot onder deelnemers die hun foto via Twitter delen.
 2. Een onafhankelijke jury selecteert na afloop van de actie uit deelnemers uit bovengenoemde categorieën middels loting 1 willekeurige winnaar per categorie.
 3. Winnaars ontvangen een open ticket voor een ballonvaart voor 2 personen. Deze tickets zijn een jaar geldig.
 4. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 5. De prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere prijzen.
 6.  De winnaar wordt uiterlijk vrijdag 13 september 2019 bekendgemaakt op de social media en de website van de Zonnebloem. Winnaars hebben tot 25 oktober de tijd om hun p[rijs te claimen. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde of niet opgehaalde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan de Zonnebloem

IV. Aansprakelijkheid

 1. De Zonnebloem is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaar eventueel moet doen of maken in verband met de deelname aan deze actie, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs.
 2. De Zonnebloem kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben.
 3. De Zonnebloem is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijs.
 4. De Zonnebloem verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijs. 

V. Slotbepalingen

 1. Voor vragen, klachten en/of opmerkingen over deze winactie, kun je een email sturen naar marketing.communicatie@zonnebloem.nl, o.v.v. ‘Winactie Wereldhavendagen’.
 2. Op deze winactie is Nederlands recht van toepassing.
 3. Aldus opgemaakt te Breda, vrijdag 23 augustus 2019.