Waarom doneren?

Het werk van de Zonnebloem kan mede bestaan dankzij de waardevolle giften van al onze donateurs. Alleen zo kan de Zonnebloem ervoor zorgen dat iedereen met een fysieke beperking mee blijft doen in de maatschappij.

Het belang van doneren

Met jouw gift breng je mensen die aan huis gebonden zijn weer terug in de maatschappij. Dit kan iedereen zijn, ook de mensen uit jouw eigen buurt. Zo zie je direct terug wat de Zonnebloem voor iemand kan betekenen. Mensen met een lichamelijke handicap komen weer in contact met anderen en raken minder snel in een sociaal isolement. Met een donatie geef je dus een impuls aan een zorgzame en hechtere samenleving.

Zo geregeld

Doneren kan zoals je dat wilt: eenmalig of periodiek, en een bedrag naar keuze. Zelfs de kleinste giften zijn van grote betekenis. En je kunt het online meteen regelen.    

Onze uitgaven

Met jouw financiële steun kan de Zonnebloem tijdens activiteiten zorgen voor allerlei noodzakelijke voorzieningen voor mensen met een fysieke beperking, zowel landelijk als regionaal of lokaal. Hierbij kun je denken aan tilliften, scootmobielen, hoog-laagbedden en aangepast vervoer, maar ook aan persoonlijke begeleiding en (verpleegkundige) verzorging. Daarnaast worden giften van donateurs gebruikt voor entree-, reis- en verblijfkosten van vrijwilligers, waardoor de dagjes uit en aangepaste vakanties betaalbaar blijven. Jouw gift komt dus goed goed terecht en is ontzettend waardevol!

Naast het financieren van activiteiten, wordt jouw gift ook gebruikt voor overige kosten. Onderstaande figuur geeft aan hoe onze bestedingen zijn verdeeld.

Waar gaat uw geld heen?

Meer informatie over onze uitgaven vind je in ons jaarverslag van 2012.

Ja, ik wil doneren

In een paar stappen geregeld

Er kan zoveel meer dan je denkt

Vrienden loterij