Nieuwe rolstoelen voor Zonnebloem Bathmen

Zonnebloem afdelingsnieuws

Vorige week werden in ’t Dijkhuis te Bathmen zes nieuwe rolstoelen officieel in gebruik genomen.

Zonnebloem Bathmen gaat al vele jaren wandelen met bewoners van ’t Dijkhuis en de aanleunwoningen. Een aantal daarvoor gebruikte rolstoelen waren aan vervanging toe. Dankzij bijdragen van de Boeldag (PJB), het Coöperatiefonds van de Rabobank Salland en Welzorg Deventer was het mogelijk om zes nieuwe rolstoelen met spaakbeschermers aan te schaffen.

Dat we deze rolstoelen konden presenteren, is mogelijk gemaakt door de bijdragen die we hebben ontvangen van de Plattelandsjongeren Bathmen en de Rabobank Salland.

Dankzij Wilco van der Wal konden de spaakbeschermers voorzien worden van de logo’s van PJB, Rabobank, Welzorg, Wilco van der Wal en De Zonnebloem.

De presentatie werd geopend door Johanna Wisselink van de Zonnebloem, waarna Jan van Wageningen inging op de ontstaansgeschiedenis van het wandelen. Ooit werd, op initiatief van Jannie Vrielink, begonnen met een aantal rolstoelen van ’t Dijkhuis. Dit werd een succesvolle activiteit en al snel waren meer rolstoelen nodig. Dankzij Ton en Pieta Cloosterman kon de Zonnebloem al snel over meer rolstoelen beschikken. Hierdoor waren al snel meer mensen nodig voor de organisatie. Onder andere Greet de Winter, Jannie van der Wal, Dinie Bruil, Gerda Dennenboom, Jo Ravenshorst en Mieneke Wichers waren/zijn daar bij betrokken (geweest). Onderhoud aan de rolstoelen werd gedaan door onder anderen Rinus de Winter en Jan Bruil. Ondanks dit onderhoud bleken een aantal rolstoelen na verloop van tijd rijp om vervangen te worden. Dankzij de zes nieuwe rolstoelen kan De Zonnebloem weer jaren vooruit.

De Spaakbeschermers voorkomen dat vingers en of kledingstukken tussen de spaken komen. De nieuwe rolstoelen beschikken hierover.
De overige tien rolstoelen van De Zonnebloem beschikken hier helaas nog niet over. Deze wens is er nog, maar de middelen hiervoor zijn nog ontoereikend.

De afdeling Bathmen van de Zonnebloem kan gelukkig beschikkeb over voldoende vrijwilligers om naast deze wandel activiteit ook vele andere activiteiten te organiseren.

De directeur van ’t Dijkhuis, Mevrouw van Beek, sloot vervolgens af en gaf aan zeer blij te zijn dat de Zonnebloem zoveel deed voor de bewoners van ’t Dijkhuis en bedankte allen daarvoor.

 

Meer foto's zijn te zien bij "Ervaringen".

Roelie van Erven

0570-541202
contactformulier

Contact & Aanmelden

Heb jij een lichamelijke beperking en wil je deelnemen aan onze activiteiten of wil je je aanmelden als vrijwilliger bij de afdeling?

Specialiteiten

  • Bezoekwerk
  • Kunst en cultuur
  • Buitenactiviteiten
  • Winkelen
  • Bezoek aan dierentuinen en natuurparken