Zonnedag in Cothen op zaterdag 10 september

Zonnebloem afdeling

Samen het leven vieren!

Nationale Ziekendag
Elk jaar staat de tweede zondag van de maand september in het teken van de Nationale Ziekendag. De landelijke Zonnebloem heeft die dag in het leven geroepen om aandacht te vragen voor de zieke medemens.

10 september in Cothen
De lokale afdelingen van de Zonnebloem springen daar op in. Voor de afdeling Cothen/Langbroek betekent dit het organiseren van een gezellige middag, de zogenaamde Zonnedag, voor alle Zonnebloemgasten en dit jaar was dat op zaterdagmiddag 10 september in het Dorpshuis te Cothen. Ook het weer maakte er een echte zonnedag van want het was echt een zonovergoten dag!

Welkom
Het was zelfs zo warm, dat het voor de gasten in het dorpshuis beter toeven was dan buiten. De vrijwilligers Bep Willems en Martha Zumbrink, die bij de garderobe de gasten verwelkomden en hun jassen aanpakten, hadden wat dat betreft een makkie. Er waren maar twee jassen op te hangen!

Toen de gasten voorzien waren van koffie en cake heette Janny van Eldik, namens het bestuur van de Zonnebloem afdeling Cothen/Langbroek, de gasten en vrijwilligers van harte welkom. Het thema deze dag was “Samen het leven vieren” en dat dat deze middag in de praktijk gebracht zou worden stond buiten kijf!  Benadrukt werd dat zo’n middag niet kan plaatsvinden zonder de hulp van onze vrijwilligers.

Overdenking
Het serieuze gedeelte van de middag stond natuurlijk ook in het teken van dit thema.  Van beide kerken in Cothen verleenden Rebecca Onderstal en  Yvonne Janssen hun medewerking. Middels het aansteken van kaarsen werd stil gestaan bij de zieken en degenen die ons ontvallen zijn afgelopen jaar.

Entertainment!
Na dit stemmige onderdeel was het tijd voor entertainment verzorgd door theatergroep “Speel-dol-fijn’ die voor ons optraden en zij maakten er een feestje van! Deze groep enthousiaste amateurs schotelden ons een kleurrijk spel van sketches, typetjes en liedjes voor! Tijdens hun voorstelling werd Levien d’Hert plotseling op het toneel geroepen. Hij schrok zich een hoedje! Maar er was een goede reden, want de dag ervoor was hij 75 jaar geworden en hij werd nogmaals luidkeels toegezongen.

Een jubilaris
En dat was nog niet alles want in de pauze riep onze voorzitter, Wim Groot Jebbink een verbaasde Riet de Gier naar voren. Zij staat namelijk al 25 jaar klaar staat voor onze gasten en heeft vele jaren het bestuur van de Zonnebloem afdeling Cothen/Langbroek versterkt als secretaris. Marijke van Munster, een afgevaardigde van de regionale afdeling van de Zonnebloem, ‘Rijn en Heuvel’, bedankte haar voor haar inzet al die jaren en reikte een gouden speld uit. Het opspelden ging natuurlijk vergezeld van applaus en een prachtige bos bloemen.

Pauze
Na de pauze trad de theatergroep nogmaals op. Ze brachten een potporie van Hollandse liedjes ten gehore waar de gasten en vrijwilligers van genoten. Wim bedankte de leden met het uitdelen van zonnebloemen. Men bleef nog wat na kletsen en ging vervolgens tevreden naar huis of werd thuisgebracht. Er kan teruggekeken worden op een feestmiddag.

Liesbeth Pieterse

0343-562158
contactformulier

Contact & Aanmelden

Heb jij een lichamelijke beperking en wil je deelnemen aan onze activiteiten of wil je je aanmelden als vrijwilliger bij de afdeling?