nieuw bestuur

Zonnebloem afdelingsnieuws

Er zijn drie nieuwe bestuursleden.

Op donderdagavond 25 februari hield het bestuur van de Zonnebloem afd.Cothen/Langbroek met haar vrijwilligers de jaarvergadering in het parochiezaaltje te Cothen.

Met 35 vrijwilligers was de opkomst erg groot.

Na de jaarverslagen van de penningmeester, de activiteiten, hoofd bezoekwerk en de secretaresse kwam het agendapunt van de bestuursvergadering ter sprake.

Maar liefs 3 bestuursleden gingen het bestuur verlaten nl. Riet de Gier( wegens ziekte afwezig), secretaresse, Truus van Hengstum, secretaresse en activiteiten en Tiny van Riet, penningmeester.

Daar geen tegenkandidaten zich hadden gemeld werden de voorgedragen bestuursleden met algemene stemmen gekozen nl. Coby van Bentum, secretaresse, Elly Vernooij, penningmeester en Trudy Zomer, de activiteiten.

Door de voorzitter werd gememoreerd wat de oud bestuursleden voor vootreffelijk werk hebben verricht voor de vereniging. Zij werden onder luid applaus bedankt en kregen naast de bloemen ook nog een mooi gevulde mand met streekprodukten.

Nadat alle agendapunten in behandeling waren genomen werd de film gedraaid van het vrijwilligersuitje. Hierop was te zien hoe iedereen tijdens de lach-workshop voor gekke capriolen uithaalden onder leiding van de lachdocent.

Onder het genot van een borrel en een hapje kon men daarna uitgebreid napraten over het afgelopen jaar.

Liesbeth Pieterse

0343-562158
contactformulier

Contact & Aanmelden

Heb jij een lichamelijke beperking en wil je deelnemen aan onze activiteiten of wil je je aanmelden als vrijwilliger bij de afdeling?