2021 Nieuwsbrief deelnemers

Nieuwsbrief deelnemers Zonnebloem, afdeling HALS

Aan de gasten van de Zonnebloem, afdeling HALS                                              

Lengel, 12 april 2021.

Beste Zonnebloemgasten,

We hebben al een jaar geen gezellige activiteiten meer kunnen organiseren en dat vinden we bijzonder spijtig. Maar er zit niets anders op dan rekening te houden met de Coronacrisis. En, hoewel de cijfers momenteel niet gunstig zijn, is het einde van deze bijzondere tijd toch wel in zicht. Dus houdt moed en blijf gezond! 

Bij deze brief ontvangt u van onze afdeling een puzzelboekje. Hopelijk gaat de tijd dan een beetje sneller. We wensen u veel puzzelplezier! 

Tevens maken we van deze gelegenheid gebruik om u op de hoogte te stellen van een paar andere zaken.

Allereerst betreft dat een wisseling in ons bestuur. Chris Ruikes is na ruim twaalf jaar gestopt als voorzitter van onze afdeling. Een goede opvolger hebben we nog niet gevonden, dus voorlopig doet Thea Kupers (secretaris van HALS) deze taak er bij. Dat is natuurlijk geen wenselijke situatie en we blijven zoeken naar een nieuwe voorzitter.

De nieuwe vertrouwenspersoon binnen onze afdeling is Janny Lensing. Zij is bereikbaar op 06-48664222.

Wanneer  kun je eigenlijk een beroep doen op de vertrouwenspersoon? Het is heel vervelend wanneer je bij de Zonnebloem te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag, zoals agressie, pesten, discriminatie of ongewenste intimiteiten. Maar het kan ook gebeuren dat je behoefte hebt aan een vertrouwelijk gesprek bij een overlijden of verlies. De vertrouwenspersoon is dan de aangewezen persoon: deze is goed bereikbaar en heeft ervaring in het voeren van (begeleidende) gesprekken. Hij / zij bespreekt samen met je de situatie en bekijkt indien nodig wat mogelijke acties zijn. Soms kom je samen tot de conclusie dat een doorverwijzing kan helpen. Ook daarin kan de vertrouwenspersoon je verder helpen. Mocht je om welke reden dan ook, de voorkeur geven aan iemand die wat verder afstaat van de plaatselijke afdeling, dan kun je ook contact opnemen met de landelijke vertrouwenspersoon van de  Zonnebloem: dat is Janet van Zoest . Ze is telefonisch bereikbaar via 06-83234983 of via de mail: vertrouwenspersoon@Zonnebloem.nl.

Misschien hebt u in het Montferland Journaal van 4 maart j.l. het bericht al gezien, of misschien hebt u dat gemist. Daarom willen we u er alsnog op attenderen. De Zonnebloem waarschuwde in maart voor oplichters aan de deur. In de provincie Gelderland gingen in die tijd onbekende personen langs de deuren die beweerden vrijwilliger van de Zonnebloem te zijn. Terwijl de een het gesprek gaande hield, ging de ander op zoek naar waardevolle spullen.

Zonnebloemvrijwilligers maken echter altijd vooraf een afspraak! Dus mochten er onbekende mensen aan de deur komen en zich voordoen als Zonnebloemvrijwilliger, laat hen dan niet binnen. Bel met de politie: 0900 – 8844 en geef zo goed mogelijk het signalement door, want dan kan de politie ook in actie komen.  Of bel anders met het Dienstencentrum van de Zonnebloem op 076 - 564 64 64 of via  dienstencentrum@zonnebloem.nl.

Binnenkort komen onze eigen vrijwilligers weer langs de deur om de Zonnebloemloten te verkopen. Ze zijn herkenbaar omdat ze allemaal een Button van Zonnebloem HALS opgespeld hebben. Ook online kunnen loten voor onze afdeling worden gekocht. De opbrengst van deze lotenverkoop komt bijna helemaal ten goede aan onze eigen afdeling, zodat we weer mooie activiteiten kunnen gaan organiseren voor onze Zonnebloemgasten. Dus van harte aanbevolen!

Hartelijke groeten namens het bestuur van Zonnebloem HALS, 

Thea Kupers-Hermsen,  secretaris / interim voorzitter.    

Thea Kupers

0314-663844
contactformulier

Contact & Aanmelden

Heb jij een lichamelijke beperking en wil je deelnemen aan onze activiteiten of wil je je aanmelden als vrijwilliger bij de afdeling?

Specialiteiten

  • Uit eten/terrasje pakken
  • Creatieve workshops
  • Buitenactiviteiten
  • Bezoekwerk
  • Bezoek aan dierentuinen en natuurparken