Heemkundemiddag

img8219-1jpg

in De Bombardon

 Heemkunde-middag

Om 14.00 uur zaten de gasten van de Zonnebloem in  de spiegelzaal van de Bombardon voor een groot beeldscherm.

Jos Vossen en Pieter Knippenberg van Heemkundevereniging Heitse namen ons mee naar de periode 1870 - 1960 aan de hand van een powerpointpresentatie.

Het eerste gedeelte van de lezing door Pieter ging over de periode 1954 – 2009.

Het weekblad De Streekbode is de spiegel van die tijd.

Het was een gratis weekblad voor Heythuysen en omgeving uitgegeven door drukkerij Beynsberger.

Het was toen een belangrijk regionaal informatieblad in een tijd zonder TV en internet.

De Heemkundevereniging heeft alle 55 jaargangen maal 52 exemplaren in hun bezit.

De aard van de berichtgeving bestond o.a. uit:

 • Fantasieverhalen
 • Vaste rubrieken met informatie over voeding, gezondheid, landbouw, parochienieuws enz.
 • Kerkberichten over kerkdiensten, processies enz.
 • Advertenties van grote bedrijven w.o. Philips, Staatsmijnen, Kofa.
 • Advertenties van de middenstand van Heitse
 • Advertenties voor personeelswerving zoals nette R.K. hulp voor de huishouding en stevige knechten.

Het taalgebruik toen was zeer beleefd: veel woorden gebruiken we nu niet meer en de spelling van veel woorden is tegenwoordig anders.

Het jaar 1956 werd er uitgelicht met berichten over Heythuysen

 Zo was er in januari aandacht voor de A.O.W. In februari kwamen er berichten over carnaval met waarschuwingen van de burgemeester over het gedrag tijdens die dagen. In maart verscheen er bericht over de toneelvoorstelling. Zo bracht iedere maand informatie over het leven in Heitse.

Het tweede deel van de lezing door Jos bracht ons in de oude tijd rond 1871.

De geschiedenis van die periode over Heythuysen werd gehaald uit informaties uit de krant.

De berichten waren o.a. -  advertenties van plaatselijke ondernemers.

                                            -  plaatselijke ongelukken

                                            -  kermis aankondigingen en de regels die erbij horen.

                                            - concert van de fanfare L’Union

                                            - bouw aanbestedingen van de school, de kerktoren, huizen en   

                                               wegen.                                         

                                            - vacatures o.a. voor brouwersknechten, veldwachter, meesters.                             

Er werd heel aandachtig geluisterd door de gasten en de informatie bracht herinneringen naar boven.

Het was een boeiende middag die snel voorbij vloog, zelfs de pauze met koffie/thee en een Heitserse wafel moest worden ingekort. Opvallend was het groot aantal mannelijke gasten op deze middag.

De heemkundevereniging heeft meerdere thema’s uit de geschiedenis van Heythuysen en we zullen ze in de toekomst  zeker nog eens uitnodigen.

Met een enthousiast applaus en een Heitser drankje werden Jos en Pieter hartelijk bedankt.

Het was een zeer geslaagde middag van de Zonnebloem!

Namens de werkgroep,

Tiny Lemmen

 

 

 

 

 

 

Nellie Knippenberg

0475475557
contactformulier

Contact & Aanmelden

Heb jij een lichamelijke beperking en wil je deelnemen aan onze activiteiten of wil je je aanmelden als vrijwilliger bij de afdeling?

Specialiteiten

 • Uit eten/terrasje pakken
 • Kunst en cultuur
 • Creatieve workshops
 • Buitenactiviteiten
 • Bezoekwerk