Jubilarissen 2016 De Zonnebloem Heythuysen.

Zonnebloem afdelingsnieuws

Jubilarissen De Zonnebloem Heythuysen

Op woensdag 17 februari  was de jaarvergadering van De Zonnebloem afdeling Heythuysen. Tijdens deze vergadering werden er vier jubilarissen gehuldigd.

Els Noordhuis is 25 jaar vrijwilliger van De Zonnebloem. Ze is al vele jaren bestuurslid.

Cocki Westerburgen is 15 jaar vrijwilliger.  Ze is 12 jaar penningmeester geweest.

Elly Verstappen en Dorien Gubbels zijn 10  jaar vrijwilliger.

Deze jubilarissen werden verrast met een bloemetje. Van de vereniging Nationale Zonnebloem te Breda ontvangen zij een speld met oorkonde. Dit als dank voor hun grote inzet voor  De Zonnebloem.

Annie Konings kreeg ook een bloemetje. Zij heeft zich vele jaren ingezet voor de speciale groep mensen met een lichamelijke beperking in de leeftijdscategorie van 45 tot 65 jaar.

Ook Leny Maassen werd in het zonnetje gezet. Door haar gezondheid moet ze helaas stoppen met het vrijwilligerswerk.  Meer dan 35 jaar stond ze klaar voor de Zonnebloem. Ze is vele jaren bestuurslid geweest w.o. voorzitster en hoofd van de organisatie vakantieweek.

Vrijwilligerswerk van De Zonnebloem.

De vrijwilligers zetten zich in voor mensen met een lichamelijke beperking door ziekte, leeftijd of handicap. Deze mensen komen hierdoor weinig buiten de deur. Daardoor liggen eenzaamheid en zelfs sociaal isolement op de loer.

De Zonnebloemvrijwilligers bieden mogelijkheden tot betekenisvolle ontmoetingen via huisbezoek, dagactiviteiten en vakanties.

De gasten en vrijwilligers  geven elkaar meerwaarde aan hun leven in een gelijkwaardige relatie die voor beiden waardevol is.

Vrijwilliger worden?

De groep van 24 vrijwilligers in Heythuysen willen graag ondersteund worden door mensen die  zich ook willen inzetten voor onze mensen met een lichamelijke beperking.

U kunt contact opnemen met onze voorzitster Els de Kroon. tel. 0475 - 496226

Ingezonden door Tiny Lemmen.

 

 

Nellie Knippenberg

0475475557
contactformulier

Contact & Aanmelden

Heb jij een lichamelijke beperking en wil je deelnemen aan onze activiteiten of wil je je aanmelden als vrijwilliger bij de afdeling?

Specialiteiten

  • Uit eten/terrasje pakken
  • Kunst en cultuur
  • Creatieve workshops
  • Buitenactiviteiten
  • Bezoekwerk