Museum

De Zonnebloem zet zich al 75 jaar in om mensen met een lichamelijke beperking een onvergetelijke dag te bezorgen. 
Bekijk hier alle mijlpalen uit onze rijke historie. Klik op een periode waar je meer over wilt zien. Je krijgt dan op de tijdlijn een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in die periode met foto's, video's en geluidsfragmenten.

Maandblad Zonzij

Rond de oprichting van de Zonnebloem in 1949 verschijnt ook het eerste nummer van ‘Zonzij’, maandblad voor zieken en gezonden. Via een combinatie van inhoudelijke artikelen en verstrooiing probeert het blad in de jaren ’50 en ’60 gestalte te geven aan Van Wayenburg’s ideaal: een samenleving waarin plaats is voor gezonden en zieken. Geïnteresseerden kunnen voor fl. 2,50 een abonnement nemen.

1 / 2