Museum

De Zonnebloem zet zich al 75 jaar in om mensen met een lichamelijke beperking een onvergetelijke dag te bezorgen. 
Bekijk hier alle mijlpalen uit onze rijke historie. Klik op een periode waar je meer over wilt zien. Je krijgt dan op de tijdlijn een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in die periode met foto's, video's en geluidsfragmenten.

CBF-keurmerk

De Zonnebloem is in december 1996 één van de twaalf eerste goede doelen die het CBF-keurmerk ontvangen. Dit keurmerk wordt door het Centraal Bureau Fondsenwerving toegekend aan fondsenwervende organisaties die zich op verantwoorde wijze bezighouden met het inzamelen en besteden van geld voor een goed doel. Aan het CBF-keurmerk is een groot aantal strenge criteria verbonden. Zo moet de Zonnebloem onder andere de jaarrekeningen van alle bijna 1.500 afdelingen consolideren. Het CBF-keurmerk is vijf jaar geldig en kan na hertoetsing worden verlengd.