Eef Goes Koninklijk onderscheiden

Vrijdagavond 16 november jl. is Eef Goes Koninklijk onderscheiden.

Bij zijn afscheid tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Voetbalvereniging Bunnik ’73 heeft de burgemeester van Bunnik, de heer Ruud van Bennekom, Eef Goes de versierselen opgespeld; hij is onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Eef kreeg die onderscheiding voor zijn 30 jaar (!) inzet als vrijwilliger bij de Voetbalvereniging Bunnik ’73 in talrijke functies, waaronder lid dagelijks bestuur, maken Clubblad en bezorging hiervan, lid schoonmaakploeg kleedlokalen.

Met hart en ziel heeft Eef zich dertig jaar ingezet voor zijn voetbalclub Bunnik!!! 

Ook zijn inzet als vrijwilliger bij vele andere organisaties heeft mede geleid tot deze Koninklijke onderscheiding.

Goes was onder meer als vrijwilliger actief in de navolgende verenigingen/stichtingen.

  • De Zonnebloem, afdeling Odijk, als respectievelijk penningmeester en Bestuurslid Activiteiten;
  • De Zonnebloem, Regio Rijn & Heuvel (15 afdelingen) secretaris/penningmeester werkgroep Regionale activiteit (sept. 2017 projectleider/coördina­tor alle afdelingen voor een bezoek van ruim 600 deelnemers/vrijwilligers aan een ‘dagje Ouwehand’ te Rhenen);
  • waarnemend penningmeester Regio;
  • waarnemend penningmeester De Zonnebloem, afdeling Wijk bij Duurstede;
  • heropstart De Zonnebloem, afdeling Bunnik;
  • Voorzitter voormalige Personeelsvereniging Computercentrum Bondsspaarbanken te Woerden;
  • Het verzorgen van het drukwerk voor de Zeister Zegel Zoekers;
  • Reisleider/Organisator Wintersportclub Après~Ski;
  • Het wekelijks verzorgen van het drukwerk voor de Liturgieboekjes, alsmede de Liturgie­boekjes voor Avondwakes, Uitvaarten en andere vieringen van de Geloofsgemeenschap H. Nicolaas, Odijk;
  • Lid van het bestuur (ondersteuning penningmeester) Parochiële Caritas Instelling van de parochie H. Paus Johannes XXIII (Krommerijngebied)

 

Eef, …van harte gefeliciteerd met deze Koninklijke onderscheiding !!!

 

Zita Blokker

030-6567176
contactformulier

Contact & Aanmelden

Heb jij een lichamelijke beperking en wil je deelnemen aan onze activiteiten of wil je je aanmelden als vrijwilliger bij de afdeling?