Nieuwjaarsreceptie 2015 + toespraak voorzitter

Zonnebloem afdeling

Op 8 januari 2015 bezochten 90 gasten de Nieuwjaarsbijeenkomst in Benthuizen. Een erg geanimeerde happening.

Negentig gasten en vele vrijwilligers bezochten op 8 januari 2015 in de Hoeksteen de speciaal belegde Nieuwjaarsreceptie. Het was een hele toer voor de vrijwilligers om ieder tijdig te voorzien van een natje en een droogje. Maar dat lukte. Dank aan het personeel van de Hoeksteen en aan de diensten van Plusmarkt in de buurt.
Een speciale dank aan de chauffeurs, accordeonnist en aan de vrijwilligers die vele heerlijke hapjes hebben verzorgd.

Lees hieronder de toespraak die door onze voorzitter werd uitgeproken.

===========================================================

Nieuwjaarstoespraak 2015 van de voorzitter van de Zonnebloem afdeling Rijnwoude-Zuid.

Goedemiddag dames en heren,

Hartelijk welkom op de nieuwjaarsbijeenkomst van de Zonnebloem afdeling Rijnwoude-Zuid. Fijn dat u met zo velen gekomen bent.

Namens het bestuur en de medewerkers wens ik u allen een heel gelukkig 2015, met alle goeds voor u en de mensen die dichtbij u staan, uw familie, vrienden, kennissen en buren.

Vorig jaar vertelde ik u van het plan om een onderzoek te houden naar de wensen onze gasten. Uw wensen dus. Wij hebben bijna alle gasten om hun medewerking gevraagd+ een enkeling kregen we niet te pakken, of betrokkene was verhinderd. Tot ons grote plezier hebben verreweg de meeste gasten aan het onderzoek meegedaan. Zo hebben we heel duidelijk een beeld van wat u wel en niet graag wilt. Uit uw reacties konden wij opmaken dat u de activiteitenmiddagen en de uitstapjes die wij organiseren leuk vindt. Vooral de middagen waarop we gezamenlijk eten, of waarop een muzikale activiteit wordt georganiseerd hebben uw belangstelling. U hebt met z´n allen veel suggesties gedaan voor toekomstige activiteiten. Daar gaan wij zeker wat mee doen! Zo hebben we voor dit jaar een activiteit gepland waarbij gezamenlijk eten centraal staat. Wat? Dat verklappen we nog niet. Ook zullen we tegen de zomer met een aantal kleine groepjes naar het strand gaan. Houd onze website en Facebookpagina in de gaten!. Als u zelf daar niet op zit, dan beslist wel iemand in uw omgeving, bijvoorbeeld een van uw kinderen of een goede bekende.

Omdat velen van u aangaven af en toe iets met een klein groepje leuk te vinden, gaan we kleinschalige activiteiten ontwikkelen. Na de zomer willen we daar mee starten.

Een aantal van u vertelde ons ook dat u de prijs die wij voor activiteiten en uitstapjes rekenen redelijk vindt in relatie tot wat u ervoor krijgt. Maar omdat velen die vraag niet hebben beantwoord, denken wij dat dit een moeilijk punt was. Daarom zullen in 2015 en 2016 de prijzen voor de activiteitenmiddagen niet worden verhoogd. U betaalt in 2016 dus nog net zo veel voor de activiteiten als in 2014. Voor uitstapjes houden we de prijs van de Nationale Zonnebloem aan.

U ziet, we hebben echt naar u geluisterd.

Een nieuwe ontwikkeling binnen onze afdeling is dat we enkele jonge vrijwilligers en jonge gasten hebben gekregen. Wij zijn daar erg blij mee. Jongeren en ouderen kunnen elkaar goed aanvullen. Jongeren komen met nieuwe ideeën en ouderen hebben in hun leven veel wijsheid opgedaan, waar jongeren van kunnen profiteren. Zo kan er een afdeling ontstaan, waarin er veel wederkerigheid is tussen ouderen en jongeren, tussen vrijwilligers en gasten. Wij wensen ons allen zo´n afdeling toe!

Voor ik ga eindigen, attendeer ik u nog op de collectebus die bij de uitgang staat. Deze middag is gratis, maar giften zijn welkom. Die kunt u in de betreffende bus stoppen.

Ik wens u een gezellige middag.

 

Secretariaat Zonnebloem Rijnwoude-Zuid

06-831 32 921
contactformulier

Contact & Aanmelden

Heb jij een lichamelijke beperking en wil je deelnemen aan onze activiteiten of wil je je aanmelden als vrijwilliger bij de afdeling?

Specialiteiten

  • Bezoekwerk
  • Buitenactiviteiten
  • Creatieve workshops
  • Evenementen en festivals
  • Uit eten/terrasje pakken