Reactie afdeling Rijnwoude-Z op de toekomstvisie

Het afdelingsbestuur heeft kanttekeningen bij de onderdelen doelgroep en bezoekwerk van de op 15-10-2013 toegezonden videopresentatie.

In de videopresentatie geeft de directeur van de Zonnebloem toelichting op het waarom van een nieuwe visie, de stappen die zijn gezet om daartoe te komen en enkele hoofdlijnen voor de toekomst. In de presentatie wordt de doelgroep omschreven als mensen met een lichamelijke beperking. Het bestuur vindt dit een te enge formulering en is bovendien van mening dat in de beelden te veel de nadruk ligt op rolstoelafhankelijke gasten. Ook mist het bestuur het onderwerp bezoekwerk. In een brief aan directeur Noud van Rooij d.d. 21-10-2013 heeft het bestuur haar bedenkingen kenbaar gemaakt

Secretariaat Zonnebloem Rijnwoude-Zuid

06-831 32 921
contactformulier

Contact & Aanmelden

Heb jij een lichamelijke beperking en wil je deelnemen aan onze activiteiten of wil je je aanmelden als vrijwilliger bij de afdeling?

Specialiteiten

  • Bezoekwerk
  • Buitenactiviteiten
  • Creatieve workshops
  • Evenementen en festivals
  • Uit eten/terrasje pakken