Zonnebloem Rijnwoude-Zuid vraagt gasten naar hun mening

Zonnebloem afdelingsnieuws

In het voorjaar 2014 heeft de Zonnebloemafdeling Rijnwoude-Zuid haar gasten gevraagd wat zij vinden van de activiteiten die de afdeling organiseert. (uit: Rijnwoude Koerier 19-11-2014)

Inmiddels zijn de resultaten bekend. Zowel gasten als vrijwilligers zijn in grote lijnen tevreden over de activiteiten en hebben suggesties gegeven voor de komende tijd.

Veel deelnemers
Ieder jaar stelt de Zonnebloem afdeling Rijnwoude-Zuid een activiteitenplan op met ongeveer 8 activiteitenmiddagen en uitstapjes. Voor 2013 ontstond het plan om de gasten te vragen wat voor ideeën zij zelf hebben. Alle vrijwilligers hebben aan de hand van een vragenlijst een aantal gasten geïnterviewd. Van de 165 gasten hebben er 145 aan het onderzoek meegedaan. Een heel grote respons! De vrijwilligers zijn op een enkeling na allemaal het gesprek met het bestuur aangegaan.

Bezoekwerk

Een vrijwilliger van de Zonnebloem brengt mensen die dat graag willen eens in de paar weken een  bezoek voor een gezellig praatje, een stukje wandelen of bijvoorbeeld een spelletje. Een aantal gasten heeft gezegd graag bezoek te willen ontvangen. Sommige gasten zeggen daaraan (nog) geen behoefte te hebben. Bijvoorbeeld omdat ze veel contacten hebben met familie en kennissen. De komende tijd zullen de stappen gezet worden om bezoek in gang te zetten voor mensen die dat willen.

Activiteitenmiddagen en uitstapjes

Uit de antwoorden op de vragen over de activiteitenmiddagen en de uitstapjes bleek dat niet iedereen weet hoe deze geregeld zijn. Natuurlijk mogen ook mensen deelnemen die lichte hulp nodig hebben, bijvoorbeeld medicijngebruik tijdens de activiteit of hulp bij het lopen. En nee, gasten worden niet voor elke activiteit of elk uitstapje uitgenodigd. Dat wordt afgewisseld, zodat iedereen die dat wilt regelmatig aan de beurt komt. De Zonnebloemafdeling gaat bekijken hoe zij kan zorgen dat mensen beter op de hoogte zijn hoe deze dingen gaan.

Er zijn veel suggesties gedaan over activiteiten en uitstapjes. Gezamenlijk eten en muziek en zang scoren hoog. Bij uitstapjes zijn dat vaartochtjes en dierentuin/vogelpark. Deze laatste komen ook vaak naar voren in de antwoorden van de vrijwilligers. De komende jaren zal bij het opstellen van de activiteitenprogramma’s rekening worden gehouden met de veelvoorkomende wensen van gasten.

De eigen bijdragen van de gasten.

Degenen die deze vraag hebben beantwoord vonden bijna allen de bijdragen voor de activiteiten en uitstapjes best in orde voor wat je ervoor krijgt. Ook als je ervoor moet sparen. Maar niet iedereen heeft deze vraag beantwoord. Daarom heeft de Zonnebloem Rijnwoude-Zuid besloten de bijdragen voor de activiteitenmiddagen de komende jaren te bevriezen. Bij de bijdragen voor uitstapjes zullen de adviesprijzen van de Nationale Zonnebloem gebruikt worden.

Nieuwe ontwikkeling: kleinschalige activiteiten

Tot nu toe heeft de Zonnebloem Rijnwoude-Zuid vooral activiteiten en uitstapjes georganiseerd voor een  groep van 20 á 30 tot wel 50 personen. Uit de antwoorden van gasten en vrijwilligers op de vraag of zij activiteiten met kleinere groepen, we denken aan vijf á zes personen, leuk vinden, blijkt dat ongeveer de helft van de gasten dat aantrekkelijk vindt. Daarom zullen voor 2015 zeker dit soort activiteiten op het programma komen staan.

Enthousiast

De gasten vonden het leuk om in gesprekken met vrijwilligers hun mening over de Zonnebloem te geven. Ook de vrijwilligers en het bestuur kijken met voldoening terug op de enquête en de resultaten. In 2015 zal enthousiast met de resultaten aan de slag worden gegaan.

Wilt u meer weten over de Zonnebloem in Benthuizen en Hazerswoude-Dorp, kijk dan op http://rijnwoude-zuid.zonnebloem.nl of https://www.zonnebloem.nl/rijnwoudezuid of bel met de secretaris Henny Tooten (0172) 586340.

Secretariaat Zonnebloem Rijnwoude-Zuid

06-831 32 921
contactformulier

Contact & Aanmelden

Heb jij een lichamelijke beperking en wil je deelnemen aan onze activiteiten of wil je je aanmelden als vrijwilliger bij de afdeling?

Specialiteiten

  • Bezoekwerk
  • Buitenactiviteiten
  • Creatieve workshops
  • Evenementen en festivals
  • Uit eten/terrasje pakken