2015 jubileumjaar voor de Zonnebloemafdeling Rijnwoude-Zuid

Zonnebloem afdelingsnieuws

Op 01-01-2015 bestond de Zonnebloemafdeling Rijnwoude Zuid 15 jaar. Al sinds 10 jaar daarvoor is er bij de voorganger van deze afdeling een drietal dames actief als vrijwilliger.

Op 1 januari 2000 werd de Zonnebloemafdeling Rijnwoude-Zuid opgericht. Met de gasten is dit gevierd met een feestelijke lunch op 12 augustus 2015. De vrijwilligersbijeenkomst vanwege dit heuglijk feit vond plaats op 8 september 2015 en werd gehouden in de Proeftuin van Holland in Boskoop, De plaatsvervangend voorzitter memoreerde dat de afdeling was ontstaan uit een splitsing van de afdeling Rijnwoude, omdat deze te groot was geworden. Hij merkte op dat de afdeling Rijnwoude-Zuid met haar tijd meegaat; zij luistert naar haar gasten en probeert hun wensen te vervullen. De afdeling is blij met enkele jonge vrijwilligers. Binnenkort gaat zij met hen in overleg om te kijken hoe zij het best in de afdeling tot hun recht kunnen komen.
Tijdens de jubileumbijeenkomst werden door de plaatsvervangend voorzitter drie jubilarissen in het zonnetje gezet. Zij waren 25 jaar actief als vrijwilliger. Eerst 10 jaar bij de afdeling Rijnwoude. Later, toen die afdeling in tweeën werd gesplitst, bij de afdeling Rijnwoude-Zuid.
Corrie van Tol was de eerste voorzitter van de afdeling Rijnwoude-Zuid. Tien jaar bekleedde zij deze functie. Daarnaast was ze ook actief bij het begeleiden van gasten bij uitstapjes en activiteiten, het bezoeken van gasten en bij het begeleiden van vakanties. Zij draaide haar hand niet om voor het verrichten van hand- en spandiensten voor de afdeling.
Sjaan Verhorik, de tweede jubilaris, is een trouwe vrijwilligster. Je kunt altijd een beroep op haar doen. De afgelopen 25 jaar heeft zij tijdens uitstapjes menige rolstoel geduwd. Ook zij bezoekt gasten. En ook intern verzet Sjaan het nodige werk, bijvoorbeeld voor de deelname van de Zonnebloem aan de jaarmarkt of het klaarmaken van hapjes voor een picknick.
Tenslotte jubileerde Nel Brobbel Dorsman. Zij en Sjaan vormen samen een geolied duo. Dat Nel, evenals de beide andere dames, allround inzetbaar is, blijkt uit het feit dat ook zij begeleiding van activiteiten en uitstapjes voor haar rekening neemt,  gasten bezoekt en jarenlang ondersteuning heeft gegeven bij landelijke Zonnebloemvakanties.  
Namens de Nationale Zonnebloem eerde de plaatsvervangend voorzitter de drie vrijwilligers met het gouden insigne en een oorkonde. De afdeling bood hen een boeket bloemen aan en het waarderingsbeeldje van de Zonnebloem. 

Secretariaat Zonnebloem Rijnwoude-Zuid

06-831 32 921
contactformulier

Contact & Aanmelden

Heb jij een lichamelijke beperking en wil je deelnemen aan onze activiteiten of wil je je aanmelden als vrijwilliger bij de afdeling?

Specialiteiten

  • Bezoekwerk
  • Buitenactiviteiten
  • Creatieve workshops
  • Evenementen en festivals
  • Uit eten/terrasje pakken