Bestuurswisseling bij de Zonnebloem Rijnwoude-Zuid

Tijdens de afgelopen vrijwilligersvergadering van de Zonnebloem Rijnwoude-Zuid (Benthuizen en Hazerswoude-Dorp) hebben 2 bestuursleden afscheid genomen en hebben de vrijwilligers 2 opvolgers benoemd.

Na 10 jaar als vrijwilliger werkzaam te zijn geweest heeft Anneke van Katwijk afscheid van de Zonnebloem genomen. Anneke is bij de afdeling begonnen als penningmeester. Daarna is zij meer dan zes jaar voorzitter geweest. Onder Anneke’s leiding is er onder de Zonnebloemdeelnemers een enquête geweest, waarin gevraagd werd naar hun ervaringen en wensen. Daarmee wordt bij het organiseren van activiteiten nu rekening gehouden. Anneke stopt bij de Zonnebloem, maar blijft vrijwilligerswerk doen in Hazerswoude-Dorp.

De vrijwilligersvergadering heeft Mieke Kortekaas benoemd als Anneke’s opvolgster. Zij is voor de Zonnebloemdeelnemers geen onbekende, want zij is een van degenen die al jarenlang de activiteiten mee regelt.

Ook Leen Kransse, die sinds 2012 met nieuwe deelnemers en nieuwe vrijwilligers het eerste gesprek voerde, heeft als bestuurslid afscheid genomen. Leen heeft bij activiteiten en uitstapjes vaak gezorgd voor de gezellige sfeer. Hij blijft actief als vrijwilliger.

Leen wordt opgevolgd door Mieke den Haan. Mieke is onder andere bekend van haar vrijwilligerswerk bij VPTZ Aurelia (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg).

Het bestuur dankt Anneke en Leen voor hun inzet de afgelopen jaren en wenst Mieke Kortekaas en Mieke den Haan succes in hun nieuwe functie.

Wilt u meer weten over de Zonnebloem Rijnwoude-Zuid kijk dan op www.zonnebloem.nl/rijnwoudezuid. Woont u in Benthuizen of Hazerswoude-Dorp en denkt u dat de Zonnebloem iets voor u is, dan kunt u contact opnemen met de secretaris, Henny Tooten-van de Laar via secretariaatzonnebloem@tooten.nl of telefoon (0172) 586340.

Secretariaat Zonnebloem Rijnwoude-Zuid

06-831 32 921
contactformulier

Contact & Aanmelden

Heb jij een lichamelijke beperking en wil je deelnemen aan onze activiteiten of wil je je aanmelden als vrijwilliger bij de afdeling?

Specialiteiten

  • Bezoekwerk
  • Buitenactiviteiten
  • Creatieve workshops
  • Evenementen en festivals
  • Uit eten/terrasje pakken