De Zonnebloem maakt kennis met het werk van VPTZ Aurelia

Tijdens een vrijwilligersvergadering in augustus 2016 heeft een coördinator van VPTZ Aurelia uitleg gegeven over het werk van de Stichting. Een informatief verhaal

VPTZ staat voor Vrijwilligers Palliatieve Terminale Thuiszorg, een organisatie die al 18 jaar actief is in voormalig Rijnwoude, Boskoop en Waddinxveen.

Steeds meer mensen kiezen er voor de laatste fase van hun leven thuis of in een andere vertrouwde omgeving, bijvoorbeeld een hospice, door te brengen, met hun dierbaren om zich heen. Voor familie en vrienden is dat in deze moeilijke en emotionele periode een zware taak, ook als er professionele hulp aanwezig is. Het is dan voor de zieke zowel als voor diens omgeving goed om te weten dat er een aantal geschoolde vrijwilligers klaar staat om ondersteuning te bieden. Aan deze hulp zijn geen kosten verbonden.

Een beroep op VPTZ Aurelia

Mensen die ongeneeslijk ziek zijn, ook al zijn zij niet terminaal, en hun naasten kunnen een beroep doen op VPTZ Aurelia. Zij kunnen zelf contact opnemen, maar vaak ook verwijzen huisarts, thuiszorg of ziekenhuis hen naar deze organisatie.

Na aanmelding volgt er een gesprek met een coördinator.

In dit gesprek komt de situatie van betrokkenen aan de orde. Ook de wensen van de zieke en zijn naasten worden besproken evenals de mogelijkheden die Aurelia te bieden heeft: wat doet de VPTZ wel en niet, hoe vaak komen de vrijwilligers, privacy en geheimhouding, enz.

Wat kan VPTZ Aurelia doen?

Aandacht, nabijheid, “er zijn” zijn de kerntaken van VPTZ. Wat dit in specifieke gevallen betekent wordt met de zieke en zijn naasten besproken. Vrijwilligers van Aurelia doen datgene wat familieleden ook doen: waken bij de patiënt, lichte persoonlijke verzorging, een luisterend oor bieden.

Het kan zijn dat de patiënt behoefte heeft aan een gesprek. Het kan ook zijn dat dit niet het geval is en er urenlang niets wordt gezegd. Beide komen voor; de patiënt bepaalt dit.

Door de aanwezigheid van een VPTZ-vrijwilliger kunnen familie of vrienden even tijd voor zichzelf nemen. En als zij willen, is er ook voor hen een luisterend oor.

Vrijwilligers.

“Werken” bij VPTZ Aurelia is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Vooraleer vrijwilligers aan de slag gaan, volgen zij een training en in de loop van de tijd zijn er diverse cursussen.

De vrijwilligers hebben een geheimhoudingsplicht. Niets van wat zij horen of zien komt naar buiten.

Vrijwilligers kunnen worden ingezet van 07.00 ’s ochtends tot 23.00 uur ‘s avonds, op alle dagen van de week. Een vrijwilliger is maximaal vier uur per keer inzetbaar. Is meer zorg nodig, dan komen er meer vrijwilligers per dag of per week. Zo mogelijk wordt een vast team samengesteld.

Aan de zorg is geen termijn verbonden. Ze duurt zolang als nodig is. Met enige regelmaat vindt een evaluatie plaats om de inzet te bespreken.

Wacht niet te lang.

De ervaring van VPTZ Aurelia is dat zieken en hun naasten vaak zeggen “hadden we dat maar eerder gedaan”. Dus als mensen denken dat dit iets voor hen is, wacht niet te lang. Contact met VPTZ Aurelia kan via tel. 06 – 51445726 of via e-mail info@vptzaurelia.nl. Kijk ook eens op www.vptzaurelia.nl

Secretariaat Zonnebloem Rijnwoude-Zuid

06-831 32 921
contactformulier

Contact & Aanmelden

Heb jij een lichamelijke beperking en wil je deelnemen aan onze activiteiten of wil je je aanmelden als vrijwilliger bij de afdeling?

Specialiteiten

  • Bezoekwerk
  • Buitenactiviteiten
  • Creatieve workshops
  • Evenementen en festivals
  • Uit eten/terrasje pakken