Goede Zonnebloemdeals op de Beursvloer 2017

Zonnebloem afdelingsnieuws

Ook dit jaar deed Zonnebloem Rijnwoude-Zuid weer mee aan de Beursvloer Rijnwoude met 4 deals als gevolg.

Evenals vorig jaar heeft Zonnebloem Rijnwoude-Zuid ook nu weer meegedaan aan de Maatschappelijke Beursvloer Rijnwoude. Het resultaat dat de twee bestuursleden die de afdeling vertegenwoordigden hebben behaald, mag er zijn. Liefst vier deals!

De eerste deal is met mannenkoor "De Troubadours".
Zij verzorgen een optreden voor onze deelnemers. Wij hebben een inspanningsverplichting op ons genomen dat zij in ieder geval vóór mei 2018 een betaald optreden verzorgen bij een Zonnebloemafdeling in de regio Alphen aan den Rijn.
Het koor, dat onder leiding staat van Hans Kortekaas, heeft een gevarieerd repertoire, dat voor het grootste deel Nederlandstalig is. Dat is iets wat onze gasten erg waarderen.

Een heel andere deal is die met Alphen Beweegt.
Zij verzorgen uiterlijk in mei 2018 een workshop Gezonde Leefstijl voor onze vrijwilligers en als tegenprestatie zorgen wij voor publiciteit.
Alphen Beweegt is een jonge organisatie die sinds januari 2016 actief is in onze gemeente. Zij zetten zich in voor het bevorderen van een gezonde leefstijl. Voor kinderen, jongeren en volwassenen. Onze vrijwilligers kunnen er hun voordeel mee doen en met hen onze deelnemers.

Met Muziek Salon Rijnwoude hebben we de tweede muzikale deal. dit jaar.
De Muziek Salon regelt in 2017/2018 voor Zonnebloemdeelnemers een optreden van een amateurmuziekgroep. Als tegenprestatie zorgt de Zonnebloem voor de benodigde ruimte en de organisatie. Wij verwachten dat er onder de Zonnebloemdeelnemers ruim belangstelling voor de Muziek Salon zal zijn.

De laatste deal is met Boomkwekerij & Buitenplaats uit Hazerswoude-dorp.
Zij bieden ruimte om in 2017 een kleine groep Zonnebloemdeelnemers te ontvangen. Als tegenprestatie zullen onze vrijwilligers helpen met het thee/koffieschenken bij een activiteit van Boomkwekerij en Buitenplaats, bijvoorbeeld op hun open dag in 2017. Een buitenplaats met kippen op het erf, een boomgaard en af en toe een kunstexpositie. Een unieke ruimte voor een kleinschalige activiteit!

Secretariaat Zonnebloem Rijnwoude-Zuid

06-831 32 921
contactformulier

Contact & Aanmelden

Heb jij een lichamelijke beperking en wil je deelnemen aan onze activiteiten of wil je je aanmelden als vrijwilliger bij de afdeling?

Specialiteiten

  • Bezoekwerk
  • Buitenactiviteiten
  • Creatieve workshops
  • Evenementen en festivals
  • Uit eten/terrasje pakken