Jaarverslag 2018 vastgesteld

Wat gebeurt er veel in een jaar! Het jaarverslag 2018 van Zonnebloem Rijnwoude-Zuid bevat heel wat informatie over het reilen en zeilen van de afdeling in dat jaar.

Je vindt er cijfers over aantallen gasten en hun deelname aan activiteiten. Maar ook informatie over wat de vrijwilligers allemaal - zichtbaar en onzichtbaar - gedaan hebben om van 2018 voor gasten en vrijwilligers een mooi Zonnebloemjaar te maken. Noemenswaardig is dat het aantal kleinschalige activiteiten fors is gegroeid van 15 in 2017 tot 26 in 2018. Zonnebloemgasten hebben in totaal 437 keer aan een activiteit deelgenomen. 31 gasten kregen regelmatig bezoek aan huis van Zonnebloemvrijwilligers.

Veel inwoners uit Benthuizen en Hazerswoude-Dorp ondersteunden het werk door een lot te kopen. Particulieren en winkeliers sponsorden (een deel van) een activiteit. De Lionsclub Rijnwoude haalde met de Omloop van het Groene Hart een prachtig bedrag op voor een gezamenlijke activiteit van onze afdeling en Zonnebloem Rijnwoude-Noord.

Bent u benieuwd wat er in het jaarverslag staat?

Verkort verslag (pdf)

Secretariaat Zonnebloem Rijnwoude-Zuid

06-831 32 921
contactformulier

Contact & Aanmelden

Heb jij een lichamelijke beperking en wil je deelnemen aan onze activiteiten of wil je je aanmelden als vrijwilliger bij de afdeling?

Specialiteiten

  • Bezoekwerk
  • Buitenactiviteiten
  • Creatieve workshops
  • Evenementen en festivals
  • Uit eten/terrasje pakken