Jubilea

Op de vrijwilligers bijeenkomst van 6 september werden aan twee vrijwilligers een oorkonde met een speldje uitgereikt voor de 10 jaar dat zij zich ingezet hebben voor onze afdeling Rijnwoud-Zuid.

Gerard de Graan was 10 jaar penningmeester van de afdeling. Eveneens 10 jaar was Nel Boevé vrijwilliger in Benthuizen.

Daarnaast was er een bedankje voor Margot Koolmees, die belangeloos en vlot het voorzitterschap tijdelijk op zich nam.

Hulde!

Secretariaat Zonnebloem Rijnwoude-Zuid

06-831 32 921
contactformulier

Contact & Aanmelden

Heb jij een lichamelijke beperking en wil je deelnemen aan onze activiteiten of wil je je aanmelden als vrijwilliger bij de afdeling?

Specialiteiten

  • Bezoekwerk
  • Buitenactiviteiten
  • Creatieve workshops
  • Evenementen en festivals
  • Uit eten/terrasje pakken