Samenwerking Lionsclub Rijnwoude en Zonnebloem Rijnwoude Noord en Zonnebloem Rijnwoude Zuid verrijkt lokale gemeenschap.

Lionsclub Rijnwoude overhandigt check aan de Zonnebloemafdelingen Rijnwoude-Noord en Rijnwoude-Zuid.

Tijdens de vergadering van de Lionsclub Rijnwoude op 19 december 2023 werd door de president, de heer Herman van Rijn, een check overhandigd aan de voorzitters, mevrouw Conny Reijngoudt en de heer Peter Versteeg en aan de secretaris mevrouw Henny Tooten, van de Zonnebloem Rijnwoude Noord en de Zonnebloem Rijnwoude Zuid. Een fantastische opbrengst van maar liefst € 9.000.

De Lionsclub Rijnwoude staat bekend om haar toewijding aan maatschappelijke doelen en het initiëren van projecten die een positieve impact hebben op de lokale gemeenschap. De Zonnebloem Rijnwoude Noord en de Zonnebloem Rijnwoude Zuid, anderzijds, zijn organisaties die zich inzetten voor het welzijn van mensen met een lichamelijke beperking, vooral degenen die dreigen te vereenzamen. De organisaties delen een gemeenschappelijke visie op het verbeteren van het welzijn van hun medeburgers en zetten zich in voor een gemeenschap waarin iedereen deel kan nemen en zich gesteund voelt.

De samenwerking tussen de Lionsclub Rijnwoude en de Zonnebloem Rijnwoude Noord en de Zonnebloem Rijnwoude Zuid is een inspirerend voorbeeld van hoe lokale organisaties, door samen te werken, een verschil kunnen maken in het leven van mensen. Door hun inspanningen dragen ze bij aan het opbouwen van een sterke, ondersteunende gemeenschap waarin niemand wordt vergeten. Door hun krachten te bundelen, zijn de Lionsclub Rijnwoude en de Zonnebloem Rijnwoude Noord en de Zonnebloem Rijnwoude Zuid in staat om een breder scala aan evenementen aan te bieden, waardoor ze meer mensen kunnen bereiken en ondersteunen.

De Omloop van het Groene Hart

De Rijnwoudse Lions streven in hun acties voor de samenleving naar een zekere continuïteit. Op de 2depinksterdag organiseren zij “De Omloop van het Groene Hart”: een fiets- en wandeltocht door (uiteraard) het Groene Hart en de opbrengst gaat naar de Zonnebloem Rijnwoude Noord en de Zonnebloem Rijnwoude Zuid.

Vrijwilligers van de Zonnebloem Rijnwoude Noord en de Zonnebloem Rijnwoude Zuid controleren voor de Omloop van het Groene Hart de routes; klopt wat op papier staat met de werkelijkheid. Ook bemensen zij tijdens de Omloop van het Groene Hart samen met Lionsleden controleposten. De Omloop van het Groene Hart wordt daarmee niet alleen een sportief festijn, maar ook een viering van saamhorigheid en verbondenheid in het voormalige Rijnwoude.

De samenwerking tussen Lionsclub Rijnwoude en de Zonnebloem Rijnwoude Noord en de Zonnebloem Rijnwoude Zuid benadrukt het belang van solidariteit en gemeenschapszin. Door de krachten te bundelen, hopen de organisaties niet alleen het bewustzijn voor hun doelen te vergroten, maar ook een positieve impact te hebben op de lokale gemeenschap.

 

Secretariaat Zonnebloem Rijnwoude-Zuid

06-831 32 921
contactformulier

Contact & Aanmelden

Heb jij een lichamelijke beperking en wil je deelnemen aan onze activiteiten of wil je je aanmelden als vrijwilliger bij de afdeling?

Specialiteiten

  • Bezoekwerk
  • Buitenactiviteiten
  • Creatieve workshops
  • Evenementen en festivals
  • Uit eten/terrasje pakken