Wat houdt Bezoekwerk in

Landelijk leggen jaarlijks alle Zonnebloemvrijwilliger bij elkaar zo'n 1,2 miljoen huisbezoeken af, waarbij aandacht, gezelschap en een goed gesprek centraal staat.

Met een eenvoudig bezoekje breng je als vrijwilliger de buitenwereld bij mensen binnen, die vaak zelf nog nauwelijks de deur uit kunnen. 

Bezoekwerk is enorm waardevol voor onz doelgroep, maar ook de vrijwilligers genieten van de gezellige gesprekken en komen vaak daardoor tot nieuwe inzichten.

Bij bezoekwerk moet je je realiseren dat jouw gast vaak wat tijd nodig heeft om te ontdooien om zich open te stellen. Maar als het ijs eenmaal gebroken is, ontstaan vaak de meest waardevolle contacten.

Samen met het bestuurslid Bezoekwerk bespreek je de praktische zaken rondom het bezoekwerk zoals de duur en de frequentie van de bezoekjes en wat je wel en beslist niet moet doen als vrijwilliger.

Als bezoekvrijwilliger is het belangrijk om tijdens jouw bezoek de volgende uitgangspunten in gedachten te houden:

  • luister naar wat jouw 'bezoekgast' te vertellen heeft. Dit kan gaan over allerdaagse dingen, maar ook over levens- of geloofsvragen.
  • probeer in te spelen op de wensen en interesses van jouw deelnemer, waarbij het 'samen doen' centraal staat.
  • onderneem samen kleine activeiten, zoals de krant voorlezen, een spelletje doen of samen een stukje gaan wandelen.
  • maak de bezoekgast attent op de afdelingsactiviteiten. 

Bezoekvrijwilliger willen worden?

Neem dan contact op met onze voorzitter, mw Gerrie Pouwelse, telefoon 030-6020888 of meldt je aan via het 'contactformulier', zie hier onder. 

 

  

Jeroen Berendsen

030-6020888
contactformulier

Contact & Aanmelden

Heb jij een lichamelijke beperking en wil je deelnemen aan onze activiteiten of wil je je aanmelden als vrijwilliger bij de afdeling?

Specialiteiten

  • Uit eten/terrasje pakken
  • Kunst en cultuur
  • Buitenactiviteiten
  • Bezoekwerk
  • Bezoek aan dierentuinen en natuurparken