Voor wie is De Zonnebloem

Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Al meer dan 70 jaar. We brengen ze bij elkaar. Staan voor ze klaar. En zetten alles op alles om mensen met een handicap een onvergetelijke dag te bezorgen.

De Zonnebloem staat voor een samenleving, waarin ruimte is voor iedereen. Gezond en ziek. Ons doel is om mensen met een lichamelijke beperking van 18 jaar en ouder van het leven te laten genieten. 

Zoveel mensen, zoveel wensen. De één wil dolgraag de zee weer eens zien, de ander heeft behoefte aan een gezellig gesprek of een wandeling. De Zonnebloem wil graag aan deze wensen tegemoet komen. Onze activiteiten zijn hierop afgestemd.

Wie behoren tot onze doelgroep?

Mensen van 18 jaar en ouder met een fysieke beperking, zoals langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevende ouderen, die door hun beperking buiten de deur hulp nodig hebben en dan vooral diegenen, die door hun beperking in een sociaal isolement zitten of dreigen te geraken, maar een sociaal isolement (of eenzaamheid) is dus geen vereiste om je als deelnemer/gast bij de Zonnebloem aan te kunnen sluiten.    

Wie behoren niet tot onze doelgroep?

Mensen met een verstandelijke of psychische beperking, met gedragsproblemen, met een vorm van dementie of een besmettelijke ziekte behoren niet tot de doelgroep van de Zonnebloem.

Het komt voor, dat iemand in de loop van het contact dementerend wordt. In dat geval zullen we hem/haar doorverwijzen naar de juiste instanties met kennis, ervaring en getrainde vrijwilligers om deze zo goed mogelijk te bedienen.   

Wat kost het om gast of vrijwilliger te worden? 

Gast zijn bij de Zonnebloem is helemaal gratis. Vrijwilligers kunnen hun onkosten declareren.

Gast of vrijwiliger willen worden bij de Zonnebloem? 

Neem dan contact op met de voorzitter van de lokale afdeling in Zeist, mw Gerrie Pouwelse, telefoon 030-6020888 en zij kijkt dan samen met u naar de mogelijkheden.  

Jeroen Berendsen

030-6020888
contactformulier

Contact & Aanmelden

Heb jij een lichamelijke beperking en wil je deelnemen aan onze activiteiten of wil je je aanmelden als vrijwilliger bij de afdeling?

Specialiteiten

  • Uit eten/terrasje pakken
  • Kunst en cultuur
  • Buitenactiviteiten
  • Bezoekwerk
  • Bezoek aan dierentuinen en natuurparken