Algemene informatie

De Zonnebloem heeft kaders vastgesteld voor al haar sociale en recreatieve activiteiten. Deze kaders gelden dus ook voor vakanties. Wanneer je wilt deelnemen aan een afdelingsvakantie dan kun je er zeker van zijn dat deze vakantie hieraan voldoet.

  • Een afdelingsvakantie wordt alleen georganiseerd voor deelnemers die behoren tot de doelgroep van de Zonnebloem (iedereen vanaf 18 jaar met een lichamelijke beperking).
  • Vakanties worden georganiseerd op basis van wensen van deelnemers.
  • Vakanties worden begeleid door voldoende toegeruste vrijwilligers. Bijvoorbeeld als vrijwilligers zorg verlenen, dan dienen zij daarvoor de juiste opleiding te hebben gevolgd.
  • De vrijwilliger geeft tijd en geen geld. De vrijwilliger zet zich in om mensen te helpen  met een lichamelijke beperking. De Zonnebloemafdeling draagt zorg voor de kosten van de vrijwilliger.
  • Deelnemers betalen een marktconforme prijs, de meerkosten voor de lichamelijke beperking zijn voor de Zonnebloem (denk hierbij aan bijv. de kosten van de vrijwilligers, hulpmiddelen, etc.)
  • Vakantie worden alleen georganiseerd bij toegankelijke  accommodaties en vrijetijdslocaties.

Stichting Calamiteitenfonds Reizen 

De Zonnebloem is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze website gepubliceerde reizen met een buitenlandse bestemming onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat degene die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
- (een deel van) de reissom terugkrijgt als wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren.
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt als wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of wij de deelnemer vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis na repatriëren.
Lees meer over het Calamiteitenfonds en de garantie.

ANVR Reizigersvoorwaarden

De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en de informatie daarover. De reizen van de Zonnebloem worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden die van toepassing zijn op alle vakanties op de website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze ANVR-Reizigersvoorwaarden zijn opgenomen in de ANVR-brochure “ Alles wat je moet weten als je op reis gaat” De brochure bevat naast de ANVR-Reizigersvoorwaarden ook andere belangrijke informatie.
Lees meer over de ANVR-Reizigersvoorwaarden en andere belangrijke informatie.

Verantwoord toerisme

Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mens, milieu, natuur en cultuur, zodat je vakantie niet allen voor nu bijzonder is, maar zodat ook de komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het nu gaat om vakanties waarbij je geniet van de ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan duurzame ontwikkeling op de bestemmingen. Voor jou als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

Doelgroep

De vakanties zijn voor mensen vanaf 18 jaar die afhankelijk zijn van verpleging en/of persoonlijke verzorging en/of binnen- en/of buitenshuis rolstoelgebonden zijn. Zij kunnen alleen of met een medereiziger (met of zonder lichamelijke beperking) aan onze vakanties deelnemen. Omdat de Zonnebloem gespecialiseerd is in de zorg voor mensen met een lichamelijke beperking is deelname niet mogelijk voor mensen:

  • met een verstandelijke- of psychische beperking;
  • met gedragsproblemen;
  • met een vorm van dementie.

Ook wanneer iemand een besmettelijke ziekte heeft of wanneer er bijvoorbeeld een resistente bacterie is vastgesteld, kan deze niet deelnemen aan een vaarvakantie.

Klachten

Samen met onze vrijwilligers proberen wij ervoor te zorgen dat je kunt genieten van een heerlijke vakantie. Maar soms kan het voorkomen dat je toch niet helemaal tevreden bent. We vragen je een klacht, die ontstaat tijdens de vakantie, direct te bespreken met één van onze vrijwillige reisleiders ter plaatse. Zo mogelijk lossen zij de problemen meteen op. Als dit niet lukt of je komt er met de reisleiders niet uit, neem dan contact op met het Nationaal Bureau van de Zonnebloem. Mocht je na afloop van de vakantie een klacht willen indienen, dan kan dit tot uiterlijk twee maanden na de reis. Dit kan schriftelijk of via de contactpagina. Wij streven ernaar om jouw klacht binnen een maand af te handelen. Lukt dat niet, dan nemen wij contact met je op.