Cookies

De Zonnebloem gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren, gebruiksgemak te verbeteren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties en informatie te zien krijgt wanneer u gebruik maakt van deze website. Meer informatie over de cookies kunt u vinden op onze privacy pagina.

Privacy statement

De Zonnebloem hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar deelnemers, donateurs, vrijwilligers en bezoekers van de website. Persoonsgegevens behandelen en beveiligen wij daarom zo zorgvuldig mogelijk, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Nationale Vereniging de Zonnebloem, Zorgvlietstraat 491, 4834 NH Breda. De Zonnebloem heeft haar gegevensverwerking gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1213967.

Doeleinden van de gegevensverwerking

De Zonnebloem verwerkt persoonsgegevens van leden, vrijwilligers, donateurs en deelnemers, alsmede bezoekers van de website voor de uitvoering van de relatie tussen hen en de Zonnebloem. De gegevens van vrijwilligers en deelnemers verwerken wij uitsluitend voor de uitvoering van de specifieke relatie. De verwerking van gegevens van overige doelgroepen omvat mede activiteiten gericht op het vergroten van het klantenbestand.

De Zonnebloem geeft persoonsgegevens slechts door aan derden voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de relatie, zoals bijvoorbeeld aan een vervoerder voor het vervoer van een deelnemer naar een (vakantie-)activiteit, of aan een bedrijf voor het versturen van direct mailings. Voor het overige verstrekken wij geen persoonsgegevens aan derden.

De Zonnebloem houdt regelmatig sms-acties, winacties of petities. Alle gegevens die de Zonnebloem verkrijgt in het kader van deze acties worden opgenomen in een gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. De gegevens worden verzameld ten behoeve van de Zonnebloem. De Zonnebloem zal deelnemers mogelijk benaderen via het telefoonnummer om te bedanken voor de gegeven bijdrage, meer uitleg te geven over deze actie en het werk van de Zonnebloem, en om andere mogelijkheden te bespreken om een bijdrage te leveren aan het werk van de Zonnebloem.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, een papieren aanmeldformulier invult, of ons een email stuurt, dan bewaren wij de gegevens die u ons toestuurt zolang als naar de inhoud van de email, of naar de aard van het formulier en de daaruit voortvloeiende relatie tussen u en de Zonnebloem nodig is. 

Nieuwsbrief

U ontvangt van ons e-mails waarin wij onze leden, vrijwilligers, donateurs en deelnemers informeren over onze activiteiten in het algemeen, of heel specifiek gericht op één doelgroep.

De algemene nieuwsbrief ontvangt u alleen indien u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Cookies

De website plaatst cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door een internetpagina op een computer, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst. Wij gebruiken cookies om de website beter te laten functioneren, webbezoek te monitoren en uw instellingen en voorkeuren te onthouden.

Wij plaatsen de volgende cookies:
  • functionele cookies die ervoor zorgen dat het gebruik van de website optimaal is, zoals het onthouden van een keuze bij een vakantie
  • optimalisatie cookies waardoor we kunnen zien welke pagina’s u bezocht heeft op onze website, hoe lang u een bepaalde pagina bekeken heeft, etc. Wij gebruiken hiervoor Google analytics. Dit programma laden wij geanonimiseerd. 
  • tracking cookies, hierin wordt klikgedrag opgeslagen ten behoeve van online advertenties. Dit gebruiken we onder meer om te kunnen zien welke uitingen u relevant vindt en welke niet, zodat we alleen die uitingen kunnen tonen waarin u geïnteresseerd bent.


Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Youtube

Op onze website hebben wij knoppen opgenomen van sociale media om pagina’s te delen of te promoten. Aan ieder van deze knoppen is een code verbonden die is aangeleverd door het sociale medium. Indien u één van deze knoppen aanklikt, zal het betreffende sociale medium een cookie plaatsen op uw computer. Leest u de privacyverklaring van het sociale medium om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen.

Links naar andere websites

Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien wij de beschikking hebben over uw persoonsgegevens, heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. U  kunt daartoe een verzoek indienen bij het Dienstencentrum:
Telefoonnummer: (076) 564 64 64
E-mailadres: dienstencentrum@zonnebloem.nl

Het Dienstencentrum zal uw identiteit controleren, en na deze controle u desgewenst een overzicht van uw gegevens toesturen, hetzij uw gegevens wijzigen of verwijderen. Verwijderen is slechts mogelijk voor zover de Zonnebloem nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, denk hierbij aan wettelijke bewaartermijnen.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacybeleid.

Datum: 31-03-2017