Algemene informatie

Op vakantie met MPS de Zonnebloem

De voorwaarden om met de Zonnebloem op vaarvakantie te gaan, lees je hieronder:

 • Wij zorgen ervoor dat jouw gegevens zorgvuldig worden behandeld. Ze worden alleen gebruikt om te kijken of je in aanmerking komt voor een vakantie. En daarna voor de eventuele uitvoering van de vakantie en alles dat daar aan voorafgaat en op volgt. Jouw medische gegevens worden ingezien door daartoe bevoegde personen. En alleen indien nodig worden doorgegeven aan derden die behulpzaam zijn bij de uitvoering van je vakantie. We bewaren je gegevens zodat wij deze kunnen gebruiken voor je eventuele volgende aanmelding voor een Zonnebloemvakantie.
 • Zodra je van ons bericht ontvangt over de reis waarin we je hebben kunnen indelen (je definitieve boeking), is er sprake van een reisovereenkomst met de Zonnebloem waarop de ANVR-reisvoorwaarden van toepassing zijn.
 • Na ontvangst van deze definitieve boeking kun je binnen 24 uur je boeking kosteloos en zonder opgave van redenen herroepen. Daarna gaan de bepalingen in van de annuleringsregeling en dien je in ieder geval ten minste de administratiekosten á € 29,95,- te voldoen.
 • De volledige reissom, inclusief bijkomende kosten, moet uiterlijk twee weken voorafgaand aan de vakantie zijn betaald. De kosten van de annuleringsregeling moeten binnen 2 weken na factuurdatum betaald zijn.
 • Je hoeft geen ondersteunend lid, donateur van de Zonnebloem of deelnemer aan de activiteiten van Zonnebloemafdelingen te zijn om deel te kunnen nemen aan een vakantie.
 • Als een aanmeldformulier onvolledig en/of onjuist is ingevuld, kan dat leiden tot het niet laten vertrekken of vervroegd naar huis afreizen van een deelnemer. Wij zijn genoodzaakt de extra gemaakte kosten voor bijvoorbeeld administratie, vervoer of benodigde hulpmiddelen door te belasten. In dat geval heeft de deelnemer geen recht op restitutie van de reissom.
 •  

  Prijzen

  De prijs van een Zonnebloemvakantie is gebaseerd op wat iemand zonder lichamelijk beperking voor de reis zou betalen. Meerkosten voor bijvoorbeeld noodzakelijk hulpmiddelen, deskundige zorg en verpleging en reis- en verblijfskosten van de (zorg)vrijwilligers zijn voor rekening van de Zonnebloem. De Zonnebloem legt per deelnemer voor deze kosten gemiddeld € 450,- bij.

  Op de factuur tref je de volledige reissom aan, bestaande uit de volgende kosten:

  • De reisprijs per deelnemer (deze bestaat uit verblijfskosten, reis- en bagageverzekering).
  • Eventuele reisprijs reisgenoot (deze bestaat uit verblijfskosten, reis- en bagageverzekering).
  • Een eventuele toeslag van € 295,- p.p. voor een éénpersoonshut.
  • Een bijdrage voor het Calamiteitenfonds van € 2.50 per boeking (enkel bij vaarvakanties naar het buitenland).
  • Administratiekosten van € 29,95,- per boeking.
  • Als je gebruik maakt van de annuleringsregeling, een bedrag van € 39,95 per boeking.

  Zorg op basis van ondernemerschap

  Tijdens de vakantie neemt de Zonnebloem de zorg over van jouw verlener. Dit kan de thuiszorg zijn, of een andere zorginstelling. Wanneer je met ons mee gaat, vragen wij aan deze organisatie om een overeenkomst met ons aan te gaan. Hierin vragen wij om de zorg aan ons over te dragen, zodat wij de gegeven zorg na afloop kunnen declareren bij jouw zorgverlener. Deze overeenkomst is vanzelfsprekend niet verplicht, maar wanneer zij hier aan mee willen werken, helpt dat de Zonnebloem om de vakanties betaalbaar te houden.

  Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

  De Zonnebloem is aangesloten bij SGR. Je kunt dit controleren via de website van de SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de reizen van de Zonnebloem onder de garantie van de SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat je ervan verzekerd bent dat je vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.
  Lees meer over de garantieregeling SGR

  Stichting Calamiteitenfonds Reizen 

  De Zonnebloem is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze website gepubliceerde reizen met een buitenlandse bestemming onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat degene die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
  - (een deel van) de reissom terugkrijgt als wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren.
  - de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt als wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of wij de deelnemer vervroegd moeten repatriëren.
  Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis na repatriëren.
  Lees meer over het Calamiteitenfonds en de garantie.

  Verantwoord toerisme

  Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mens, milieu, natuur en cultuur, zodat je vakantie niet allen voor nu bijzonder is, maar zodat ook de komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het nu gaat om vakanties waarbij je geniet van de ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan duurzame ontwikkeling op de bestemmingen. Voor jou als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

  Klachten

  Samen met onze vrijwilligers proberen wij ervoor te zorgen dat je kunt genieten van een heerlijke vakantie. Maar soms kan het voorkomen dat je toch niet helemaal tevreden bent. We vragen je een klacht, die ontstaat tijdens de vakantie, direct te bespreken met één van onze vrijwillige reisleiders ter plaatse. Zo mogelijk lossen zij de problemen meteen op. Als dit niet lukt of je komt er met de reisleiders niet uit, neem dan contact op met het Nationaal Bureau van de Zonnebloem. Mocht je na afloop van de vakantie een klacht willen indienen, dan kan dit tot uiterlijk twee maanden na de reis. Dit kan schriftelijk of via de contactpagina. Wij streven ernaar om jouw klacht binnen een maand af te handelen. Lukt dat niet, dan nemen wij contact met je op.