Wat regelen wij?

Praktische zaken

Deskundige begeleiding

Onze vakanties worden begeleid door deskundige vrijwilligers. Gekwalificeerde verpleegkundigen en verzorgenden nemen de zorg over die je thuis of in je zorginstelling ook krijgt. De verpleegkundigen/ verzorgenden zorgen ervoor dat je 24 uur per dag deskundige begeleiding en/of verpleegkundige hulp kunt krijgen. Daarnaast zijn er algemeen vrijwilligers aan boord die je een helpende hand bieden waar nodig. Onder de algemeen vrijwilligers bevinden zich tijdens de reizen ook een arts, fysiotherapeut en een kapster. Onze vrijwilligers begeleiden je bij uitstapjes en andere activiteiten tijdens je vakantie. 

Hulpmiddelen

Ons schip is zeer toegankelijk en volledig aangepast voor rolstoelgebruikers. Tilliften en douche- toiletstoelen zijn aanwezig. Ook zijn er in de hut en op diverse plekken op het schip aansluitingen van zuurstof. De bedden zijn voorzien van antidecubitus matrassen. Maar mocht je toch nog andere hulpmiddelen nodig hebben, dan zoeken we samen met jou naar een oplossing.

Maaltijden en diëten

De verzorging aan boord van MPS de Zonnebloem is op basis van volpension. Er zijn verschillende diëten mogelijk. Zoals zoutloos, vegetarisch en glutenvrij.

Hulphonden

Jouw hulphond is op aanvraag toegestaan tijdens een vaarvakantie. Er zijn speciale hutten beschikbaar waar je samen met je hulphond kunt verblijven.

Vervoer

Je dient zelf voor (aangepast) vervoer naar en van het schip te zorgen, waarbij Valys en de Zonnebloemauto goede opties kunnen zijn. Een andere mogelijkheid is je te laten brengen en halen door familie of vrienden.

Verzekering

De Zonnebloem heeft voor alle deelnemers en vrijwilligers een reis- en bagageverzekering (pdf) afgesloten. Het is dus niet nodig een eigen reisverzekering af te sluiten. Bij de definitieve boeking van je vakantie ontvang je een overzicht van de verzekerde bedragen. Voor meer informatie of advies, kun je altijd contact met ons opnemen.

Annuleringsregeling

Wanneer je deelneemt aan een vaarvakantie van de Zonnebloem, kun je gebruik maken van onze annuleringsregeling.  
De annuleringsregeling kan alleen gelijktijdig met de aanmelding worden aangevraagd. Het is niet mogelijk om deze na aanmelding nog aan te vragen. 

Voorwaarden annuleringsregeling

1. Je kunt de annuleringsregeling tegelijkertijd met je aanmelding voor een vakantie aanvragen. Deelname aan de annuleringsregeling kost € 39,95 per boeking. 
2. Je betaalt de annuleringsregeling altijd vooruit. De kosten staan op de factuur die je bij je definitieve boeking ontvangt.
3. De regeling gaat in vanaf het moment dat de annuleringsregeling is betaald.
4. Je kunt nooit helemaal kosteloos annuleren, aangezien je altijd de administratiekosten voor je vakantie en de kosten voor de annuleringsregeling dient te betalen. Als je een annuleringsregeling hebt afgesloten, heb je recht op teruggave van de reissom als jij of je reisgenoot:

  • komt te overlijden
  • ernstig ziek wordt
  • niet kan reizen, omdat dit medisch onverantwoord is
  • bij overlijden of acute (ernstige) ziekte van je naaste familie of je reisgenoot
  • letselschade hebt door een ongeval

Wanneer er een andere zwaarwegende reden is dat je de vakantie moet afbreken of annuleren, kun je altijd contact opnemen met ons. Wij beoordelen dan of je recht hebt op teruggave van de reissom.

Het vaarschema is altijd onder voorbehoud. Het is mogelijk dat door weers- of andere omstandigheden de geplande route gewijzigd moet worden. Bijvoorbeeld als de waterstand te hoog of te laag is. In dat geval volgt het schip een andere vaarroute. Deze wijziging valt helaas niet onder de annuleringsregeling.

5. Als je niet kunt deelnemen aan je Zonnebloemvakantie en wilt annuleren, ben je verplicht om:

  • Ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Wij zijn bereikbaar tussen 09.00 en 16.00 uur via telefoonnummer 076 564 63 50. 
  • Ons de reden van annulering te melden en aannemelijk te maken.
  • Eventueel op ons verzoek de reden van annuleren schriftelijk te bevestigen en een verklaring af te geven van je arts, hulpverlener of anderszins.

6. Wanneer vergoeden wij wel en wanneer niet? In dit document (pdf) vind je het percentage van de reissom dat we vergoeden als je je afmeldt. Als je recht hebt op teruggave van (een deel van) je reissom, zorgen wij ervoor dat je het bedrag (binnen vier weken nadat je geannuleerd hebt) van ons terug ontvangt op het rekeningnummer dat bij ons bekend is.
7. Als je een geldige reden hebt om voortijdig de vakantie af te breken en je hebt een annuleringsregeling afgesloten, dan ontvang je de kosten van de niet genoten vakantiedagen van ons terug. Als je geen annuleringsregeling hebt afgesloten, ontvang je niets terug.
8. Als de Zonnebloem de reis annuleert of voortijdig afbreekt om een reden vanuit onze organisatie, ontvang je de reissom altijd terug ongeacht je wel of geen annuleringsregeling hebt afgesloten.
9. Heb je een klacht naar aanleiding van deze regeling of ben je het niet eens met de beslissing die een medewerker namens ons heeft genomen? En kom je er met onze medewerker niet uit? Stuur dan je klacht naar klacht@zonnebloem.nl

Heb je nog vragen?

Neem contact op met Team Producten en Diensten.