20240325-zonnebloembestuurjpg

NAMEN EN FUNCTIES VAN DE BESTUURSLEDEN VAN DE AFDELING DONGEN-'s GRAVENMOER:

Voorzitter:
Dhr. Frans Haarbosch,  tel. 06-40619972

Vice-voorzitter en PR:
Dhr. Wil Janssen, Kard. van Rossumstraat 18, tel. 0162-314355

Secretaris:
Dhr. Wil Janssen, Kard. van Rossumstraat 18, 5104 HM  Dongen
Tel. 0162-314355, e-mail: kardinaal18@ziggo.nl

Penningmeester:
Dhr. Piet Beukema,  tel. 0162-316974

Contactpersoon Welfare:
Mevr. Thea Horsten-Rijnaarts,  tel. 0162-313372 en 06-33724891

Contactpersonen nieuwe Gasten en bezoekwerk:
Mevr. Betsie Beijers - v.d. Vorst,     tel. 06-53469058
Wilma de Ruyter, Veldstraat 4, tel. 06-25078066

Contactpersoon Vrijwilligers:
Mia Stitzinger, Churcillstraat 2, tel. 06-46723649

Lotenverkoop:
Mia Stitzinger, Churcillstraat 2, tel. 06-46723649

Contactpersoonen Medioren:
Ad Verharen, tel 0162-315721
Irene van der Helm-Hodes, tel. 06-42512097, e-mail: aadenirene@gmail.com

Contactpersoon Spreekbuis: 
Mevr. Irene van der Helm,  tel. 06.42512097, e-mail: aadenirene@gmail.com
---------------------------

OVERIGE INFORMATIE:

Internet/Website: 
www.zonnebloem.nl/dongen

Contactpersoon Internet: 
Bouke Derks, tel. 06-51404529, e-mail bouke.derks@ziggo.nl

Vertrouwenspersonen:
Nannie de Nijs Bik-Plasman, tel. 0162-318553, e-mail zonnebloem@nijsbik.nl
Betsie Beijers-van de Vorst, tel. 0162-311678, e-mail b.beijers@planet.nl

PR/Facebook:
Nannie de Nijs Bik-Plasman, tel. 0162-318553, e-mail zonnebloem@nijsbik.nl

Bankrekening:
IBAN: NL43RABO0111997615.
T.n.v. De Zonnebloem, afd. Dongen en ’s Gravenmoer.

Activiteitencommissie:
Marianne Janssen-Knapen, Bouke Derks

Aandachtspunten bij activiteiten:

  • Bij verhindering moet u zich altijd afmelden, ook op de dag zelf. Er wordt anders onnodig op u gewacht.
  • Afmelden voor een activiteit (met een goede reden) s.v.p. bij de persoon die de activiteit organiseert. Deze persoon is vermeld op de uitnodiging bij de kop: “Meer inlichtingen”.

Als u onverwachts niet mee kunt, gelden de volgende regels:
*  Tot 5 dagen voor de activiteit krijgt u het hele bedrag terug,
*  Tot 3 dagen voor de activiteit krijgt u de helft terug,
*  Daarna is teruggave niet meer mogelijk.

Wil Janssen

0162-314355
contactformulier

Contact & Aanmelden

Heb jij een lichamelijke beperking en wil je deelnemen aan onze activiteiten of wil je je aanmelden als vrijwilliger bij de afdeling?