Zon in de Schoorsteen

Zonnebloem afdelingsnieuws

Al jaren zet onze afdeling van de Zonnebloem zich in om het Sinterklaasfeest voor langdurig zieken, mensen met een lichamelijke beperking of eenzame ouderen, tot een fijn 5 decemberfeest te maken

Ook dit jaar was geen uitzondering. Dankzij vele gulle gevers, mensen uit Haaksbergen die voor iemand een pakje maken, konden we dit jaar 139 mensen blij maken met een pakje. Bedankt allemaal.

Ieder jaar krijgen we meer aanvragen, en om deze tradtie voort te zetten, kunnen we nog best een aantal mensen gebruiken, die voor iemand een pakje wil maken met een klein gedichtje erbij. En als u iemand kent die tot de bedoelde doelgroep behoort geef het dan door aan Graddy Hilgerink (5723383) of Marian Rupert (06.13826693) Misschien kunnen we hem/haar volgend jaar dan ook een plezier doen.

Secretariaat

0613566837
contactformulier

Contact & Aanmelden

Heb jij een lichamelijke beperking en wil je deelnemen aan onze activiteiten of wil je je aanmelden als vrijwilliger bij de afdeling?