Bingomiddag 13 maart 2018

De middag werd gehouden op 13 maart jl. bij Zaal- en Biljardcentrum “De Oude Molen” in Haaksbergen. Hoewel het maar een spelletje is en het niet direct om de prijzen gaat, merken we toch dat het een geliefd spel is. Ook dit jaar waren er weer diverse mooie prijzen door de Ondernemers in Haaksbergen geschonken. De gasten konden na het welkomstwoord van Marianne en een kopje koffie of thee met cake dan ook niet wachten tot Trees begon met het opnoemen van de getallen. Het was een spannende middag, iedereen was doodstil en je hoorde alleen het dichtschuiven van de vakjes van de genoemde getallen. De spanning liep soms wel erg hoog op wanneer er nog maar een getal op de kaart ontbrak en er net iemand anders Bingo riep en een leuke prijs in ontvangst mocht nemen. Om even tot rust te komen was er een korte pauze waarin de gasten en vrijwilligers een drankje konden nuttigen en er een hapje geserveerd werd. Na de pauze werd het ook nog even spannend en konden een paar leuke hoofdprijsjes uitgedeeld worden. Om 16.30 uur werd de middag afgesloten en werd ook elke gast nog beloond met een fleurig bloemetje, zodat iedereen met een voldoen gevoel naar huis ging.

Secretariaat

0613566837
contactformulier

Contact & Aanmelden

Heb jij een lichamelijke beperking en wil je deelnemen aan onze activiteiten of wil je je aanmelden als vrijwilliger bij de afdeling?