Werving donateurs

Het hele jaar door doen wij er alles aan om mensen te vragen om donateur te worden. We vertellen mensen over het werk en de betekenis van de Zonnebloem. De werving van donateurs gaat via campagnes. Deze campagnes gebeuren online, per e-mail, per post, maar ook via de telefoon en langs de deuren. 

Deur-aan-deur werving

Deur-aan-deur wervingscampagnes vinden plaats door heel Nederland en met een professioneel bureau. Bent u de wervers in uw wijk tegengekomen en heeft u daar vragen over? Neem dan contact op met ons Contactcentrum op 076-564 64 64 of via contact@zonnebloem.nl.

Tijden van de werving

De wervers gaan tussen 10.00 en 21.00 uur langs de deuren. Op zondagen en officiële feestdagen, is werving aan de deur door ons niet toegestaan.  

Zo herkent u onze donateurswervers

Donateurswervers van de Zonnebloem zijn altijd herkenbaar aan drie dingen:

• Een legitimatiebewijs met het Zonnebloemlogo

• Een grijze jas of grijs hesje met het Zonnebloemlogo

In teams van 2 tot 4 mensen gaan wervers langs de deuren. Ze geven uitleg over het werk van de Zonnebloem. Voor de registratie van donateurs hebben zij meestal een tablet bij zich. Wervers hebben nooit een collectebus of pinautomaat bij zich en zullen ook nooit om contant geld vragen aan de deur. Ze vragen altijd om een structurele, maandelijkse (eventueel jaarlijkse) bijdrage. Als u donateur wordt, vult u daarvoor een machtiging in, op een tablet. De tablet is minder foutgevoelig, omdat bijvoorbeeld adresgegevens automatisch gecontroleerd worden. Via de tablet sturen wij bovendien direct een bevestigings-email met de gemaakte afspraken. Omdat het privacygevoelige gegevens betreft, wordt de inschrijving direct doorgestuurd aan het bureau en de tabletinhoud vervolgens weer geleegd.

Een actuele planning van het wervingsgebied is ook altijd terug te vinden op www.geefgerust.nl

Wetten, regels en vergunningen

Uiteraard houden de Zonnebloem en onze wervers zich aan alle wetten en regels. Bij enkele gemeenten is een vergunning nodig voor straat- en deurwerving. Als hiervan sprake is, dan zorgen we vooraf voor de juiste vergunningen. Ook werven wij niet bij bejaardentehuizen, verzorgingsflats en verpleeghuizen. De wervers op straat hebben (kopieën van) die vergunningen nooit bij zich. Zij kunnen die wel opvragen bij hun leidinggevende en op verzoek tonen. 

Loterij

De Zonnebloem heeft geen landelijke collecteweek maar wel een eigen loterij. Onze vrijwilligers verkopen deze loten. Dat kan bij u aan de deur zijn, of op een braderie. In de periode april tot september vinden verschillende lotenacties plaats. Elke afdeling geeft hier zelf invulling aan. 

Zelf aanmelden als donateur of vrijwilliger

Wilt u donateur worden en zo écht het verschil maken voor mensen met een lichamelijke beperking? Fantastisch!