whatsapp-image-2024-05-27-at-135348jpeg

Juist ja, bij Hoevelaken links af!

Daar vindt u een bloeiende afdeling van Nationale Vereniging de Zonnebloem, die u graag wil vertellen over haar inzet voor mensen met lichamelijke beperkingen door ziekte, handicap of leeftijd.

Gasten en vrijwilligers. De Zonnebloem afdeling Hoevelaken bestaat uit een groep van 55 vrijwilligers en 57 gasten. Door hun lichamelijke beperking zijn onze gasten vaak aan huis gebonden en dreigen ze in een sociaal isolement te raken. Als vrijwilliger van de Zonnebloem zien wij het als onze taak deze eenzaamheid te doorbreken door huisbezoeken af te leggen, een luisterend oor te bieden en aandacht te geven. Om een stukje continuïteit te waarborgen hebben al onze gasten een vaste vrijwilliger.

Activiteiten. Naast de huisbezoeken organiseren we ongeveer 4 keer per jaar een activiteit, die varieert van een gezellig samenzijn tot een dagje uit naar bijv. een orchideeëntuin. We organiseren ook boottochten voor onze gasten. De activiteiten worden door een vaste groep enthousiaste vrijwilligers georganiseerd, bijgestaan door vrijwilligers die incidenteel hun medewerking willen verlenen. Er worden ook regionaal (regio Eemland) activiteiten georganiseerd zoals theatermiddagen en boottochten. Hieraan nemen onze gasten regelmatig deel.

Verpleegkundigen. Onder onze vrijwilligers is een aantal verpleegkundigen dat een grote rol speelt in de begeleiding tijdens de uitjes, gastenmiddagen en vakantieweken. Wij verwelkomen dan ook graag vrijwilligers met een EHBO-diploma en verpleegkundigen.

Deskundigheidsbevordering. Om het werk als vrijwilliger goed te doen, biedt de Zonnebloem een aantal cusussen aan. Nieuwe vrijwilligers bij afdeling Hoevelaken starten dan ook met de cursus "Aan de slag bij de Zonnebloem". Nieuwe bestuursleden volgen de cursus "In de taak gerold". 

Vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft binnen onze afdeling een taak in het opvangen en ondersteunen van de vrijwilligers. Het gaat daarbij vooral om steun en begeleiding als de vrijwilligers situaties meemaken waarbij ze behoefte hebben aan een gesprek en opvang. De vertrouwenspersoon voor de afdeling Hoevelaken is mevrouw Marjan van der Horst (tel. 06-23019671). Marjan oefent ook de functie uit van bestuurslid bezoekwerk. 

Enthousiast?
indien u zich wilt aanmelden als vrijwilliger of iemand kent die graag gast zou willen, aarzel dan niet contact op te nemen met ons bestuurslid bezoekwerk, mevrouw Charlotte Hooijer - van Winsum.

U kunt de Zonnebloem afdeling Hoevelaken ook financieel steunen. Wij zien uw bijdrage graag tegemoet op bankrekeningnummer NL15 RABO 01306 80 222 t.n.v. de Zonnebloem te Hoevelaken.

Bestuur afdeling Hoevelaken

Wim van de Veen, Voorzitter 
Hiltje Kuijt - Veenstra, Secretaris
VACANT, Penningmeester 
Charlotte Hooijer - van Winsum, Coördinator bezoekwerk
Deborah Hempenius, PR & Communicatie
Marlon van Leeuwen, Activiteitencommissie


 

Hiltje Kuijt - Veenstra

06-30501518
contactformulier

Contact & Aanmelden

Heb jij een lichamelijke beperking en wil je deelnemen aan onze activiteiten of wil je je aanmelden als vrijwilliger bij de afdeling?

Specialiteiten

  • Bezoek aan dierentuinen en natuurparken
  • Bezoekwerk
  • Creatieve workshops
  • Kunst en cultuur