Zonnebloem afdelingswebsite

De afdeling Maarssen is sinds 1 september 1964 actief binnen de Nationale Vereniging De Zonnebloem. Na een start waarin een kleine, maar enthousiaste, groep vrijwilligers en gasten elkaar vonden is de afdeling Maarssen inmiddels uitgegroeid tot een grote en zeer actieve afdeling. Momenteel bestaat onze afdeling uit ruim 50 vrijwilligers en ongeveer 180 deelnemers.

Een deel van de deelnemers krijgt bezoek van een vrijwilliger. Verreweg de meeste deelnemers doen vooral mee aan onze activiteiten. We proberen voor elk wat wils te doen, bijvoorbeeld gezellige middagen, winkelen en uitstapjes (hele of halve dag). Daarnaast proberen we ook nieuwe activiteiten te bedenken, rekening houdend met de wensen van onze deelnemers, kleinschalig of 1-op-1. Vanaf 2019 wordt er twee maal per jaar een kleinschalige vakantieweek of -midweek georganiseerd.

We zoeken ook samenwerking met andere organisaties. Zo vinden er jaarlijks gezellige middagen plaats in Snavelenburg en Merenhoef. Ook doet onze afdeling elk jaar met veel plezier mee aan NLDOET. Samen met Welzijn Stichtse Vecht, De Arkgemeenschap (PKN gemeente in Maarssenbroek) en de RK Verrijzeniskerk werken we samen in het Netwerk Senioren Maarssenbroek, dat maandelijks op de laatste zondag van de maand een inloopmiddag in De Ark organiseert (van 14.00 tot 16.00 uur). In Maarssen Dorp zijn er inloopmiddagen in De Open Hof op de eerste zondag van de maand onder de naam Gewoon Gezellig, van 14.30 tot 16.30 uur.

Ook organiseren we activiteiten voor deelnemers die jonger dan 65 zijn. Voor 2022 zijn er weer verschillende activiteiten voor deze groep gepland.

In 2022 hebben wij dus weer verschillende leuke activiteiten op het programma staan, voor 65-plus en 65-min!. Zin om een keer deel te nemen óf om als vrijwilliger een helpende hand te bieden? Neem dan contact met ons op! Naam en telefoonnummer van onze secretaris staan rechtsboven op deze pagina.

Bestuurssamenstelling:

Alie Bisschop - voorzitter

Hans de Wit - secretaris 

telefoon: 0346-562051 / 06-53344267 

email: secretariaat.zonnebloem.maarssen@gmail.com

Bert Borgdorff - penningmeester

Marian Kuijf - bestuurslid bezoekwerk

Irene Andriessen - bestuurslid activiteiten

Bankrekening:

NL29 RABO 0336 9651 17 t.n.v. De Zonnebloem Maarssen

Hans de Wit

0346-562051 / 06-53344267
contactformulier

Contact & Aanmelden

Heb jij een lichamelijke beperking en wil je deelnemen aan onze activiteiten of wil je je aanmelden als vrijwilliger bij de afdeling?