NIEUWJAARSBIJEENKOMST ZONNEBLOEM IN DE OPEN HOF.

Op vrijdag 11 januari was de afdeling Maarssen van De Zonnebloem bijeen in De Open Hof voor de jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst.

Ruim 90 gasten en vrijwilligers waren gekomen om het nieuwe jaar in te luiden en zij zorgden voor een gezellige drukte!

Voorzitter Alie Bisschop opende de middag met een terugblik op het afgelopen jaar en zij keek ook vooruit naar de geplande activiteiten in het nieuwe jaar. Natuurlijk stond ze ook stil bij het 70-jarig bestaan van De Zonnebloem, op donderdag 17 januari. In het jubileumjaar worden er verschillende jubileumactiviteiten georganiseerd. In de week van 17 tot en met 25 januari wordt het bezoeken van deelnemers centraal gesteld. Aan alle vrijwilligers is gevraagd om juist in die week hun deelnemer te bezoeken. Ook als vrijwilligers niet een vast bezoekadres hebben, wordt het heel erg op prijs gesteld dat ook zij een deelnemer bezoeken om zo een record aantal bezoeken te kunnen realiseren in deze week.

 

In de pauze was het tijd voor een hapje en een drankje en konden foto´s bekeken worden van alle activiteiten die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.

Na de pauze waren er twee jubilarissen, die al tien jaar actief zijn voor De Zonnebloem. Wil van der Meer en Cees Spruijt kregen van de voorzitter een zilveren speld en een prachtig boeket. Maar eerst vertelde zij hoe beiden bij De Zonnebloem terecht gekomen waren en wat ze al die jaren voor De Zonnebloem gedaan hebben. Ook noemde de voorzitter de vrouw van Cees Spruijt, Veronique, die destijds de eerste website van De Zonnebloem afdeling Maarssen gemaakt en onderhouden heeft.

Hans de Wit

0346-562051 / 06-53344267
contactformulier

Contact & Aanmelden

Heb jij een lichamelijke beperking en wil je deelnemen aan onze activiteiten of wil je je aanmelden als vrijwilliger bij de afdeling?