NLDoet 11 maart 2022

8a9fdced-965d-493a-82e6-4f0620f9d21cjpg

Maarssen: Eindelijk, na twee jaar corona, deed De Zonnebloem weer mee aan NL-Doet, de landelijke actie van het Oranjefonds, waarmee het vrijwilligerswerk in de spotlights wordt gezet. Een vereniging of organisatie kan een activiteit aanmelden op de website van  NLDOET. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat de activiteit met vrijwilligers van buiten de eigen organisatie wordt uitgevoerd. Mensen die nog geen vrijwilligerswerk doen, kunnen zo kennismaken met vrijwilligerswerk en met de organisatie. Het Oranjefonds levert een bijdrage in de kosten van de activiteit. 

Dit jaar hadden zich drie vrijwilligers gemeld om te helpen met een spelletjes middag voor zo’n 40 personen. De vrijwilligers begonnen om 13.00 uur met de voorbereidingen, het versieren van de zaal met de NLDoet-vlag en vlaggetjes, klaarmaken van hapjes en het klaarzetten van spelletjes. 

Vanaf twee uur arriveerden de deelnemers, op eigen gelegenheid of met de activiteitenbus. Vrijwilligers en deelnemers zaten weer door elkaar en zonder verplichte afstand en vaste zitplaatsen. Iedereen was zichtbaar blij om elkaar weer te ontmoeten, bij de praten en samen een spelletje te doen. Ook van de lekkere hapjes en drankjes werd volop genoten. Om half vijf ging iedereen voldaan huiswaarts. We kunnen terug kijken op een geslaagde middag. 

Onze vrijwilligers zijn elke dag met liefde in de weer om een sociaal isolement bij mensen met een lichamelijke beperking  te voorkomen.

Wilt u meer weten over De Zonnebloem afdeling Maarssen dan kunt u contact opnemen met Alie Bisschop, telnr. 0642812303 . 

Hans de Wit

0346-562051 / 06-53344267
contactformulier

Contact & Aanmelden

Heb jij een lichamelijke beperking en wil je deelnemen aan onze activiteiten of wil je je aanmelden als vrijwilliger bij de afdeling?