Museum

De Zonnebloem zet zich al 75 jaar in om mensen met een lichamelijke beperking een onvergetelijke dag te bezorgen. 
Bekijk hier alle mijlpalen uit onze rijke historie. Klik op een periode waar je meer over wilt zien. Je krijgt dan op de tijdlijn een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in die periode met foto's, video's en geluidsfragmenten.

Groei en differentiatie

Een blik in de spiegel, begin 21e eeuw, overtuigt de Zonnebloem ervan dat het tijd is voor een heroriëntatie op de toekomst. Alleen zo kan ze haar betekenisvolle rol in de samenleving blijven vervullen. Analyses, onderzoeken en werkconferenties leveren een genuanceerd totaalbeeld. Dit vormt de basis voor een heldere toekomstvisie: het Meerjarenbeleidsplan 2004-2008. De kern is groei en differentiatie op alle beleidsterreinen. Dat betekent meer afwisseling voor de huidige doelgroep, afgestemd op leeftijd en leefstijl. Maar ook het organiseren van activiteiten die nieuwe groepen aanspreken. Afdelingen gaan er enthousiast mee aan de slag. Vrijwilligers- en gastenaantallen groeien en er komt meer variatie in het activiteiten- en vakantieaanbod. Ook lukt het steeds beter om nieuwe vrijwilligers en gasten te vinden en te binden, zoals mensen van niet-Nederlandse afkomst en jongeren.

1 / 5