Het is een vereniging!

Op 29 april 1964 wordt Stichting de Zonnebloem omgezet in de ‘Katholieke Nationale Vereniging ter bevordering van het welzijn der zieken de Zonnebloem’. Belangrijkste voordeel is de mogelijkheid om leden te hebben. De in 1963 tijdens de eerste ledenwerfactie geworven ondersteunende leden passen vanaf nu dus ook binnen de Zonnebloemstructuur. Hierdoor kunnen de contributies van de ondersteunende leden in de loop der jaren uitgroeien tot de belangrijkste inkomstenbron van de Zonnebloem.