De organisatie

Betaalde directie

Het salaris van directeuren in de goede doelenbranche ligt gevoelig en onder een vergrootglas. We weten dat al jaren dezelfde, verouderde lijstjes van salarissen van directeuren op sociale media en internet te vinden zijn. Naar aanleiding hiervan krijgen wij regelmatig vragen. Daarom hechten wij als Zonnebloem grote waarde aan openheid en transparantie.

De normen ten aanzien van directiesalarissen in de goede doelenbranche zijn sinds 2005 vastgelegd in de ‘Regeling beloning directeuren’ van Goede Doelen Nederland (zie goededoelen.nl). Elk lid van deze branchevereniging voor goede doelen volgt deze regeling en blijft binnen de normen ervan. Eén van de zaken die is vastgelegd in deze regeling is dat de hoogte van het directiesalaris samenhangt met de zwaarte van de functie. En die hangt uiteraard samen met de omvang van het goede doel, de jaaromzet en de complexiteit van de organisatie.

Bij de Zonnebloem spelen hierbij de volgende aspecten een rol:

  • De Zonnebloem realiseert een jaaromzet van ruim 18 miljoen euro. Geld dat uiteraard verantwoord en transparant besteed dient te worden.
  • Er zijn ongeveer 29.000 Zonnebloemvrijwilligers actief, die zich verspreid over heel Nederland inzetten voor een kwetsbare groep mensen.
  • De Zonnebloem is voor haar financiering voornamelijk afhankelijk van jaarlijkse donaties van 290.000 particulieren, vermogensfondsen en bedrijven.
  • De Zonnebloem beschikt over een cruiseschip met 7 betaalde medewerkers.
  • De vrijwilligers in het land worden ondersteund door een team van 87 werknemers.

Het salaris van directeur Marc Damen bedroeg in 2023 € 151.831  (inclusief vakantiegeld). De beloning blijft daarmee ruim onder de maximumgrens van functiegroep I.

De directeur van de Zonnebloem verdient minder dan directeuren met een vergelijkbare functiezwaarte in andere sectoren. Dat is logisch, we zijn per slot van rekening een goed doel. Uiteraard gaan wij zorgvuldig en uiterst kritisch met gegeven geld om. En daar hoort een efficiënte en effectieve organisatie bij. Een organisatie met een duurzaam beleid, waarmee we nog lang van grote betekenis kunnen zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. Een organisatie met gemotiveerde mensen, een zo hoog mogelijk rendement, goede samenwerking met het bedrijfsleven, slimme werkprocessen, creatieve slimheid en professionaliteit. Zo’n organisatie verdient een directeur die hieraan op kundige wijze leiding geeft. Een directeur die door zijn/haar kennis en bekwaamheid ook geld oplevert.

Het directiereglement