Klachten

De Zonnebloem wil vrijwilligers, deelnemers, donateurs en andere belanghebbenden goed informeren. Over wat de vereniging doet, heeft bereikt en over de manier waarop we werken. Ook is het belangrijk dat alle belanghebbenden klachten kunnen delen en dat deze afgehandeld worden.

Hiervoor hebben we sinds 2022 nieuwe afspraken vastgelegd in een klachtenreglement. Dit klachtenreglement is opgesteld door de Zonnebloem en is bedoeld voor alle deelnemers, vrijwilligers, donateurs, kopers van Zonnebloemloten en andere doelgroepen van de Zonnebloem.

In het nieuwe klachtenreglement vind je terug hoe je klachten kunt indienen en hoe ze worden afgehandeld. Bekijk het volledige klachtenreglement hier

Wat verstaat de Zonnebloem onder een klacht?

Een uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of een product van de Zonnebloem. 

Heb je een klacht? Laat het ons weten.

We nodigen iedereen van harte uit om klachten met ons te delen, maar om een klacht goed te kunnen afhandelen en de afhandeling goed te kunnen monitoren, kunnen klachten op drie verschillende manieren worden doorgegeven. Vermeld in je klacht in ieder geval je naam, e-mailadres en/of telefoonnummer en omschrijf de klacht zo duidelijk als mogelijk.

  1. Je kunt de klacht digitaal indienen via ons klachtenformulier of door een mail te sturen naar klacht@zonnebloem.nl

  2. Liever niet digitaal? Dan kun je de klacht schriftelijk insturen aan de Zonnebloem, uitsluitend t.a.v. de directie naar Postbus 2100, 4800 CC Breda onder vermelding van ‘Klacht’

  3. Ook kun je bellen naar 076 - 564 64 64 om je klacht door te geven. Telefonisch of mondeling gedane klachten worden zoveel mogelijk meteen opgelost; mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost dan word je geadviseerd een klacht volgens één van bovenstaande manieren in te dienen.

Behandeling van de klacht

De Zonnebloem doet haar best om binnen 5 werkdagen nadat de klacht is ingediend schriftelijk een ontvangstbevestiging te sturen. Daarnaast heeft de Zonnebloem de intentie om binnen 21 dagen, nadat de klacht is ingediend, de klacht af te handelen en je hiervan op te hoogte te stellen. Mocht de klacht niet binnen 21 dagen kunnen worden afgehandeld, dan laten wij dit uiteraard weten.
We zullen vervolgens een bericht sturen over de wijze waarop de klacht wordt afgehandeld.