Vertrouwenspersoon

Krijg je als deelnemer of vrijwilliger te maken met grensoverschrijdend gedrag dan is het eerste contactpunt het bestuurslid bezoekwerk van jouw afdeling. Heb je behoefte aan iemand die wat verder afstaat van de afdeling dan is het regionaal bestuurslid bezoekwerk het volgende aanspreekpunt. 

Er zijn situaties van grensoverschrijdend gedrag waarmee bestuursleden bezoekwerk niet zelf aan de slag willen of kunnen gaan. Dan gaat het bijvoorbeeld om zaken als verdenking van diefstal, uitbuiting van deelnemers en ongewenste intimiteiten. In deze situaties is onze landelijke vertrouwenspersoon Janet van Zoest het aanspreekpunt. Je kunt haar bereiken via  06 - 57 72 37 85 of vertrouwenspersoon@zonnebloem.nl