Meerjarenplan 2024-2028

Meerjarenplan 2024-2028

"Samen onbeperkt vooruit"

De Zonnebloem maakte met haar tienduizenden vrijwilligers de afgelopen jaren veel impact voor mensen met een fysieke beperking. De komende jaren willen we nóg meer impact maken voor deze doelgroep. 

Ontwikkelingen

De Zonnebloem maakt elke vijf jaar een meerjarenplan. Hierin laten we zien wat de toekomstvisie is voor de komende vijf jaar en welke doelstellingen we in deze periode willen bereiken. De komende jaren gaan we werken naar het volgende doel: meer impact maken voor onze doelgroep. Om dit te bereiken staan we voor een aantal uitdagingen:

 • Hoe vergroten we de komende vijf jaar onze impact op de doelgroep?
 • Hoe trekken we grotere en jongere groepen deelnemers en vrijwilligers aan? 
 • Hoe spelen we sneller en beter in op de veranderende samenleving? 
 • Hoe communiceren we duidelijker wie we zijn en wat we doen? 
 • En hoe blijven we financieel gezond?

Vrijwilligers en medewerkers werkten intensief samen om een antwoord te geven op deze vragen. Daarnaast voerden we marktonderzoeken uit onder huidige en potentiële deelnemers en vrijwilligers. Met al deze informatie en input is het ‘Meerjarenplan 2024-2028: Samen onbeperkt vooruit’ geschreven. Op 6 oktober 2023 keurde de Nationale Vergadering dit meerjarenplan goed.

De vijf hoofdlijnen

Ons doel, meer impact maken voor onze doelgroep, willen we op verschillende manieren bereiken:

 1. 1. We verbreden en verjongen met en via de Zonnebloem

  Het is tijd voor een eigentijdser imago voor de Zonnebloem. Dit willen we vooral bereiken door onze diensten beter aan te laten sluiten bij de wensen van de gehele doelgroep. We verwachten zo ook voor andere, ook jongere, mensen aantrekkelijk te zijn.

 2. 2. We gaan de wensen van de doelgroep leidend maken om aantrekkelijker te worden voor diverse leeftijdsgroepen

  Door het scala aan aangeboden activiteiten aan te passen en uit te breiden, versterken we ons aanbod. De wensen van huidige en potentiële deelnemers maken we leidend. Naast nieuwe, eigen initiatieven zoeken we ook de samenwerking met andere organisaties als dat nodig is.

 3. 3. We laten duidelijker zien wie we zijn, wat we doen en voor wie

  Door de Zonnebloem als merk beter te promoten, zorgen we ervoor dat mensen ons zien als een aantrekkelijke organisatie. Aantrekkelijk voor onze doelgroep en horend bij deze tijd. Om dit voor elkaar te krijgen zetten we de ons neer als dé expert in sociale en recreatieve activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. We zullen daartoe onderwerpen die hierovergaan krachtiger en proactief uitdragen en op die manier gelijk ook kunnen starten met een lobby voor onze doelgroep.

 4. 4. We vergroten de bestuurlijke slagkracht van de lokale afdelingen

  Onze huidige bestuursstructuur maakt de Zonnebloem niet klaar voor de toekomst. Vrijwilligers en ondersteunende beroepskrachten steken veel tijd en energie in het in de lucht houden van plaatselijke Zonnebloemafdelingen die eigenlijk niet levensvatbaar meer zijn. Daardoor komt het voor dat afdelingen soms de doelstelling van de Zonnebloem niet goed waar kunnen maken.

  Dit vraagt op termijn om noodzakelijke, maar misschien ook moeilijke veranderingen. Op die manier maken we de Zonnebloem samen wél wendbaarder en beter klaar voor de toekomst

 5. 5. We werken aan krachtige donateurswerving en sponsoring

  De kurk waar de Zonnebloem op drijft is fondsenwerving, zowel lokaal als landelijk. We moeten de inkomsten uit fondsenwerving op peil houden, maar de herkomst van  de fondsen zal gaandeweg de tijd wel verschuiven. 

  Daarbij is de uitgangspositie positief. Alleen moeten we ook een aantal zorgelijke ontwikkelingen noteren: de stijgende leeftijd van donateurs en het verdwijnen van de acceptgiro, bijvoorbeeld, maar denk ook aan het groeiende gevoel van onveiligheid bij mensen om zomaar met een onbekende een gesprek aan te gaan.

  Gelukkig zien we ook kansen. Zo onderzoeken we de mogelijkheid om sponsoring in te zetten als aanvulling op de huidige fondsenwerving. En we zetten meer in op nalatenschapswerving. De verbetering van onze campagnes en werving van donateurs zorgen voor een hogere gemiddelde gift. We gaan meer op maat communiceren met (potentiële) donateurs en ons nieuwe systeem zorgt voor een betere klantbenadering door maatwerk. 

Download de samenvatting van het Meerjarenplan 2024-2028.