De organisatie

Het Nationaal Bestuur

Het Nationaal Bestuur van de Zonnebloem bestaat uit de onderstaande leden.
 
E. (Erica) Bakkum, voorzitter

Functie dagelijks leven: (Permanent) Raadslid Onderzoeksraad voor Veiligheid
Functie dagelijks leven: Lid Raad van Toezicht Erasmus MC | Lid Raad van Commissarissen VvAA
Bestuurslid sinds: januari 2023
Nevenfuncties: LinkedIn

W. (Wouter) Kalkman, penningmeester
Functie dagelijks leven: partner bij Publieke Sector Accountants
Penningmeester sinds: 01-01-2021
Nevenfuncties: LinkedIn
 
B.S. (Brenda) Knip
Functie dagelijks leven: manager bij CuliCart Hospitality van PinkRoccade
Bestuurslid sinds: 01-01-2021
Nevenfuncties: LinkedIn


C.M. (Annemarie) Apeldoorn
Functie dagelijks leven: beleidsadviseur Gemeente Amsterdam
Bestuurslid sinds: 14-06-2019
Nevenfuncties: LinkedIn

D. (Danny) de Vries
Functie dagelijks leven: burgemeester van gemeente Oudewater
Bestuurslid sinds: maart 2022
Nevenfuncties: LinkedIn

M. (Mireille) Vaal
Functie dagelijks leven: Coach
Bestuurslid sinds: juni 2022
Nevenfuncties: LinkedIn

 
E. (Elly) van Leuven

Functie dagelijks leven: Freelance HR-Adviseur
Bestuurslid sinds: juni 2022
Nevenfuncties: LinkedIn

H. (Herman) Busch
Functie dagelijks leven: Directeur Projecten bij Vebego
Bestuurslid sinds: januari 2023
Nevenfuncties: LinkedIn

Alle bestuursleden zijn actief op onbezoldigde basis. Aan bestuurders worden geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt. Positie in de vereniging, taken en verantwoordelijkheden en bepalingen rondom de besluitvorming van het Nationaal Bestuur zijn beschreven in een bestuursreglement.