Deelnemer en vrijwilliger op pad met Zonnebloemfiets type duofiets

Ons verhaal

Het warme hart van de Zonnebloem

Een handicap kan je bewegingsvrijheid beperken. Wanneer je afhankelijker wordt van anderen, wordt je wereld vaak kleiner en voel je je vaker alleen. 

De Zonnebloem zet zich in voor alle mensen met een lichamelijke beperking en vooral voor hen die in een sociaal isolement dreigen te komen. Namens de Zonnebloem zijn duizenden vrijwilligers iedere dag actief om sociale en recreatieve activiteiten te organiseren en begeleiden. Ook werken we aan een betere toegankelijkheid en mobiliteit. Op deze manier verrijken we het leven van heel veel mensen met een lichamelijke beperking. 

Deze content bekijken?Accepteer dan de marketingcookies om verder te gaan.Accepteren

Het warme hart van de Zonnebloem

De Zonnebloem is een organisatie die maatschappelijk het verschil maakt. Aan de hand van onderstaande uitgangspunten halen onze vrijwilligers en medewerkers het beste uit zichzelf en ons (vrijwilligers)werk voor de Zonnebloem. Iedere dag opnieuw.

De Zonnebloem zet zich in voor mensen met een lichamelijke beperking
De Zonnebloem is er voor mensen met een lichamelijke beperking en vooral voor hen die hierdoor in een sociaal isolement dreigen te komen. Onze vrijwilligers verwijzen mensen met een andere medische conditie, zoals bijvoorbeeld dementie, door naar organisaties die hen passende zorg kunnen geven.

Vrijwilligers zijn het fundament van de vereniging
Het unieke van de Zonnebloem is dat ruim 30.000 vrijwilligers bijna alle activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking organiseren. Beroepskrachten van het nationaal bureau ondersteunen hen hierbij.

Vrijwilligers doneren in tijd, niet in geld
De Zonnebloem vindt het belangrijk dat iedereen met een lichamelijke beperking mee kan doen aan de activiteiten, uitjes en vakanties. De deelnemer betaalt hierbij zijn of haar eigen kosten. De extra kosten die de lichamelijke beperking met zich meebrengt, zoals aangepast vervoer of kosten voor zorg en begeleiding, worden vanuit donaties aan de Zonnebloem betaald. Vrijwilligers doneren uitsluitend tijd.

Deelnemers betalen een marktconforme prijs
De Zonnebloem vindt dat mensen met een lichamelijke beperking onder dezelfde voorwaarden als ieder ander moeten kunnen deelnemen aan sociale en recreatieve activiteiten. Ze betalen dus geen extra kosten, maar ze krijgen ook geen korting. Donateurs betalen voor de extra kosten die de beperking met zich meebrengt en de kosten voor de inzet van vrijwilligers.

De Zonnebloem biedt deelnemers sociale en recreatieve activiteiten
Met langdurig, persoonlijk contact zorgen Zonnebloemvrijwilligers ervoor dat mensen met een lichamelijke beperking aangesloten blijven bij de samenleving. Ze gaan op bezoek, bellen regelmatig of nemen hen mee de deur uit. Een korte wandeling, naar een activiteit met anderen, een dagje weg of zelfs een korte vakantie. De Zonnebloem is er niet om thuiszorg te verlenen, klusjes voor de doelgroep te doen of te zorgen voor een geschikte werkplek.

De wens van onze deelnemer is leidend
Aangesloten blijven bij de samenleving betekent voor iedereen iets anders. De een maakt graag een praatje, de ander wil naar het winkelcentrum of een bijeenkomst in het buurthuis. Sommigen bezoeken graag een bioscoop, theater, attractiepark of sportwedstrijd terwijl anderen graag weer eens op vakantie willen. Vrijwilligers vragen aan huidige en potentiële deelnemers wat hun wensen zijn en proberen zoveel mogelijk om aan deze wensen tegemoet te komen.
 
Er kan zoveel meer dan je denkt.