De organisatie

Organisatiestructuur

 

Taken van de besturen

De lokale en regionale besturen ontwikkelen samen met hun vrijwilligers activiteiten. Ze zijn verantwoordelijk voor hun eigen jaarplan, begroting en jaarrekening. Verder werken ze mee aan landelijke wervingsactiviteiten.

Het Nationaal Bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en bestuur van de landelijke vereniging. Veel van haar taken en bevoegdheden draagt het Bestuur over aan de directie. De directie geeft weer leiding aan het nationaal bureau, dat het beleid uitvoert.

Blijft de Zonnebloem trouw aan haar doelstellingen? Het is de taak van de Nationale Vergadering om daarop toe te zien. De Nationale Vergadering is het hoogste orgaan binnen de Zonnebloem. Ze beoordeelt het beleid, de begroting en de jaarrekening.

Hoe worden de besturen gevormd?

De Nationale Vergadering benoemt het Nationaal Bestuur. Dat heeft maximaal negen leden. Die kunnen zowel uit de vereniging zelf komen als van buiten de organisatie. De Nationale Vergadering bestaat uit 21 tot 25 leden uit de Vereniging die als lid van de Nationale Vergadering zijn gekozen. Eens per jaar wordt er een verkiezing  georganiseerd voor de vacatures binnen de Nationale Vergadering. De Voordrachtscommissie selecteert geschikte kandidaten en draagt deze voor aan de Nationale Vergadering.

Het regionale bestuur wordt benoemd door de regionale vergadering die uit afgevaardigden uit de lokale afdelingen bestaat. Lokale bestuursleden worden benoemd door de leden / vrijwilligers van de lokale afdeling.

Voor de bestuursleden binnen alle geledingen van de Zonnebloem geldt dat zij hun werk altijd geheel vrijwillig en onbetaald verrichten.

Code Goed Bestuur

Er zijn spelregels voor goed bestuur van goede doelen. Die zijn op verzoek van branchevereniging Goede Doelen Nederland ( voorheen VFI) opgesteld door een commissie onder leiding van Herman Wijffels. In de 'Code Goed Bestuur' staan normen voor de manier waarop het bestuur is ingericht en functioneert. Het beschrijft hoe de relatie tussen bestuur en toezicht eruit moet zien. En wie waarover verantwoording moet afleggen, en hoe. Meer informatie over wat dit in de praktijk betekent, vind je in ons jaarverslag.

Het belanghebbendenreglement

De Zonnebloem wil vrijwilligers, deelnemers, donateurs en anderen goed informeren. Over wat de vereniging doet en heeft bereikt. Over de manier waarop we werken en verantwoording afleggen. Ook is het belangrijk dat alle belanghebbenden ideeën, opmerkingen, wensen en klachten kunnen delen. En dat er iets mee gebeurt.

Over al deze zaken hebben we sinds 2009 afspraken vastgelegd in ons belanghebbendenreglement.