Privacyverklaring

Privacyverklaring

Nationale Vereniging de Zonnebloem verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In deze privacyverklaring informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van belang kan zijn.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief de website) van Nationale Vereniging de Zonnebloem (hierna de Zonnebloem). Deze privacyverklaring geeft per onderwerp de meest relevante informatie. De Zonnebloem gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke
De Zonnebloem is de verantwoordelijke in de zin van de AVG.

De Zonnebloem vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar belanghebbenden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop jouw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de wet stelt. Je kunt jouw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Voor welke doeleinden verwerkt de Zonnebloem jouw persoonsgegevens?
Wij zijn financieel geheel afhankelijk van donaties en giften. Die zijn van groot belang voor het voortbestaan van de Zonnebloem. Het werven van fondsen is voor ons dan ook noodzakelijk en dat doen we door allerlei promotionele activiteiten. Om deze activiteiten mogelijk te maken gebruiken wij persoonsgegevens. Ook gebruiken wij persoonsgegevens voor de volgende werkzaamheden en doelstellingen:  

 • het aangaan van een financiële relatie met donateurs, periodiek schenkers, kopers van loten of producten uit de webshop en deelnemers van een vaarvakantie;
 • het aangaan van een (al dan niet financiële) relatie met vrijwilligers, potentiële nalaters, samenwerkingspartners of zakelijke sponsors;
 • het persoonlijk contact onderhouden met onze (potentiële) vrijwilligers, vrijwillige chauffeurs, deelnemers en andere geïnteresseerden in het werk van de Zonnebloem;
 • het aangaan van een reisovereenkomst met deelnemers van een vaarvakantie en het organiseren van passende zorg tijdens de vakantie;
 • het voeren van de administratie voor het verwerken van donaties en betalingen;
 • het uitvoeren van marketingactiviteiten via verschillende kanalen waaronder via post, telefoon, e-mail en onze social media;
 • het registreren van je gegeven of ingetrokken toestemming om via deze kanalen contact met je te onderhouden;
 • het registreren van je instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 • het opnemen van telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden;
 • het sturen en verwerken van vragenlijsten voor onderzoeken en het analyseren van data;
 • het aangaan van een samenwerking met dienstverlenende bedrijven;
 • het op orde houden van onze interne bedrijfsprocessen zoals de financiële- en personeelsadministratie.

De Zonnebloem verwerkt persoonsgegevens via onder andere het Klant Contactcenter, de verschillende websites en Mijnzonnebloem. Ook verkrijgen we persoonsgegevens van dienstverleners die in opdracht van de Zonnebloem donateurs werven. Dit gebeurt - afhankelijk van de doelstelling – op basis van het gerechtvaardigd belang van de Zonnebloem of vanwege de overeenkomst die je met ons sluit. Als we volgens de AVG jouw toestemming nodig hebben, vragen we dat op het moment dat we de gegevens opvragen, bijvoorbeeld via een webformulier op onze website of via de cookiebar. Vragen wij je toestemming, dan informeren wij je op dat moment wat we met de gegevens doen, hoe lang we die bewaren en hoe je je toestemming kan intrekken en verwijzen we je naar deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verzamelt de Zonnebloem?
De Zonnebloem verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens:

 1. contactgegevens: geslacht, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en email.
 2. Bankrekeningnummer en details over donaties of bestellingen.
 3. Geboortedatum of melding van overlijden
 4. Interactiegegevens (er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek opgeslagen als je ons belt met een vraag of verzoek en we hebben een overzicht van de brieven en emails die wij je sturen)
 5. Marketingvoorkeuren, zoals uw wensen om al dan niet per post, email of telefoon benaderd te worden.
 6. Beeldmateriaal voor onze promotionele activiteiten.

De Zonnebloem kan ook bijzondere persoonsgegevens verzamelen. Dit zijn gevoelige gegevens zoals gezondheidsgegevens. Deze gevoelige gegevens vragen we alleen aan jouw nadrukkelijke toestemming. Bijvoorbeeld als je je opgeeft voor een vaarvakantie met de Zonnebloem waarbij wij je zorg overnemen. Of tijdens je intakegesprek om deelnemer te worden bij een Zonnebloemafdeling. Vanzelfsprekend stellen wij de hoogste eisen aan de beveiliging van deze gegevens en we houden ons bij het opvragen en het gebruik van deze gegevens altijd aan de strenge eisen uit de AVG.

Wordt je vrijwilliger of deelnemer, dan informeren we je op dat moment uitgebreid over je privacy en vragen we je toestemming voor het verwerken van gegevens.


Waarom sturen we je mail?
Hebben wij een klantrelatie met je omdat je gedoneerd hebt of kaarten gekocht hebt voor een actie of iets gekocht hebt in de webshop, dan houden we je per e-mail op de hoogte van soortgelijke activiteiten. Zo creëren we betrokkenheid bij de activiteiten van de Zonnebloem. Met een klantrelatie ontvang je van ons de nieuwsbrief tenzij je hebt aangeven deze niet te willen ontvangen. Word je een nieuwe donateur, dan ontvang je drie informatieve e-mails (binnen een maand) om je welkom te heten en je kennis te laten maken het de werkzaamheden van de Zonnebloem. Voor dit type ‘service mails’ hoef je geen toestemming te geven. In de laatste email vragen we zo nodig of je interesse hebt in onze nieuwsbrief. Hebben we geen klantrelatie met je maar heb je je wel op onze nieuwsbrief geabonneerd, dan kun je je ook op elk gewenst moment afmelden via de afmeldlink in de toegezonden e-mail.

Waarom benaderen wij je telefonisch?
Om fondsen te werven en aandacht te vragen voor onze werkzaamheden gebruiken wij telemarketing. Dit doen wij geheel binnen de richtlijnen van de Telecommunicatiewet en de codes voor zelfregulering. Wij bellen je alleen als je een klantrelatie met ons hebt, geen bezwaar hebt gemaakt tegen de mogelijkheid om gebeld te worden en je jouw telefoonnummer zelf aan ons verstrekt hebt. Zonder klantrelatie zullen wij je eerst om toestemming vragen. Ook hier geldt dat je bij ons aan kunt geven dat je liever niet gebeld wordt; dan houden wij daar vanzelfsprekend rekening mee. Je mag ons altijd vragen op welk moment en via welk kanaal je toestemming is vastgelegd in ons systeem. Dat kan via ons contactformulier.

Wij kunnen je op weekdagen en op zaterdag bellen tot 20.00 uur.

Je kan gebeld worden door ons met een van de volgende telefoonnummers

076 2067464
076 2071090
076 2071091
076 2071092
076 2071093
076 2071094
076 2071095
076 2071096
076 2071097
076 2071098
076 2071099
076 2003523
076 2308020
076 2308021
076 2308022
076 2308023
076 2308024
076 2308025
076 2308026
076 2308027
076 2308028
076 2308029
076 2308110
076 2308111
076 2308113
076 2308018
076 2308019
076 8804574

Waarom sturen we je post?
Een aantal keer per jaar sturen wij per post informatie over ons werk. Dat kan ook een giftverzoek met een eenmalige machtiging zijn. Op deze machtiging zijn enkele gegevens die je eerder aan ons hebt doorgeven al voorgedrukt. Op de envelop maken we een duidelijke vermelding als wij je naam en adres via een andere partij hebben ontvangen. Wens je geen post te ontvangen van ons, dan kun je dat eenvoudig kenbaar maken. Ook kun je je afmelden bij het Postfilter.nl. Wij raadplegen altijd het Postfilter voordat wij post verzenden aan personen die geen klantrelatie met ons hebben. Heb je ons gevraagd je gegevens te laten verwijderen dan wijzen we je er graag op dat je binnen zes weken nog steeds post van ons kunt ontvangen. Dit kunnen we helaas niet voorkomen als gevolg van de doorlooptijd die het drukken en verzenden van de post met zich meebrengt.

Specifiek voor de Zonnebloemloterij

Loten registreren
Mensen die een papieren Zonnebloemlot kopen, kunnen hun lot registreren om automatisch bericht over de trekking te ontvangen. Het registreren van het lot kan via zonnebloem.nl/loterij/registreren en via deze site vragen wij:

 1. Naam, om het bericht persoonlijk te maken;"
 2. Geslacht, om het bericht persoonlijk te maken;
 3. E-mailadres, om de uitslag per mail toe te sturen;
 4. Lotnummer, om te controleren of je een prijs hebt gewonnen.

Alleen als je je papieren lot geregistreerd hebt, verstuurt de Zonnebloem na de trekking een e-mail met hierin de trekkingsuitslag. Heb je prijs en stuur je het papieren lot aan ons op of laat je je gegevens achter op zonnebloem.nl/prijs, dan moeten we het lot en jouw gegevens volgens de wettelijke termijn van 7 jaar bewaren. De overige gegevens die je bij de online registratie hebt opgegeven bewaren wij tot maximaal twee jaar. De data gebruiken wij voor analysedoeleinden en om eventuele vragen over de trekking te kunnen beantwoorden aangezien het mogelijk is om een gewonnen prijs nog een jaar na de trekkingsdatum te claimen.

Loten kopen
Mensen kunnen online loten kopen via Zonnebloem.nl. Dit kan eenmalig en via een jaarlijks opzegbaar abonnement. Voor de aankoop vragen wij:

 1. NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 2. Telefoonnummer, om je te bellen bij onduidelijkheden rondom de bestelling;
 3. Geslacht, om je persoonlijk aan te schrijven;
 4. E-mailadres, om per email een bevestiging van de bestelling en de loten te versturen;
 5. Bankrekeningnummer (IBAN), om als je kiest voor een machtiging de betaling te verwerken;
 6. Geboortedatum, om te controleren of je in het kader van de aankoop en de machtiging meerderjarig bent.

De financiële gegevens van je bestelling worden volgens de wettelijke termijn 7 jaar bewaard. Koop je een abonnement, dan bewaren we je gegevens zolang je een relatie hebt met de Zonnebloem. Koop je eenmalig een lot, dan bewaren we je gegevens maximaal twee jaar. Deze data gebruiken wij in deze periode voor analysedoeleinden. En ook om eventuele vragen van kopers te kunnen beantwoorden, omdat het mogelijk is om een gewonnen prijs nog een jaar na de trekkingsdatum te claimen. Mogelijk gebruiken wij je naam en adres om eenmalig per post informatie over de Zonnebloem toe te sturen, tenzij je daartegen bezwaar hebt gemaakt.

Persoonlijke lotenverkooppagina
Je kunt ook zelf online loten verkopen. Hiervoor is een persoonlijke lotenverkooppagina  ingericht op zonnebloem.nl/loten. Als je je registreert als lotenverkoper dan vragen wij:

 1. Naam (voor- en achternaam) en geslacht, om je pagina persoonlijk te maken;
 2. Afdeling waarvoor je wilt verkopen, om de opbrengst ten goede aan de afdeling te laten komen.
 3. Foto, om je pagina aantrekkelijk te maken, maar dit is niet verplicht uiteraard;
 4. E-mailadres, om je account te activeren en je berichten te sturen over de voortgang van jouw verkoop.

Let er op dat je naam, afdeling en foto hierdoor zichtbaar zijn voor het Nederlands publiek. Je kunt dit zelf aanpassen op je account.

Heb je al een pagina van een vorig jaar, dan krijg je rondom de start van de nieuwe lotenverkoop een mail om je op jouw pagina te attenderen. Je kunt je eigen lotenpagina zelf altijd verwijderen door op deactiveren te klikken. Wordt er langer dan twee jaar geen loten verkocht via je aangemaakte lotenpagina, dan wordt de gehele verkooppagina met bijbehorende gegevens verwijderd.

Hoe zorgt de Zonnebloem voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?
De Zonnebloem gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Ook neemt ze passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. De Zonnebloem deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring en alleen met derden, wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van de Zonnebloem kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. De Zonnebloem maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'.

Gegevensdeling met derden
Tenzij in deze privacyverklaring genoemd, worden jouw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. De Zonnebloem kan jouw (persoons)gegevens met derden delen, wanneer je daar zelf toestemming voor hebt gegeven.

De Zonnebloem verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties, wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen
De Zonnebloem bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kun je jouw gegevens inzien of verwijderen?
Je hebt het recht om je gegevens te laten corrigeren, in te zien of te verwijderen. Wil je een verzoek indienen, geef dan duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctie, of verwijderverzoek op grond van de AVG. Let er op dat wij geen gegevens kunnen verwijderen als we deze nog moeten bewaren vanwege een wettelijke bewaartermijn. 

Je verwijder- of inzageverzoek kun je indienen via de contactpagina op de website zonnebloem.nl/contact. Heb je een klacht of andere vragen over je privacy, dan doen we er uiteraard alles aan om deze met jou op te lossen.

Technische beveiliging
Om jouw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past de Zonnebloem passende beveiligingstechnologie toe. Als je gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. De Zonnebloem neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Clickgedrag
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Gebruik van cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor jou makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. In onze cookiemelding kun je precies zien welke cookies worden geplaatst. Deze melding is altijd actueel.

Cookies accepteren
Als je alle cookies accepteert werkt alle functionaliteit op onze website het beste, zoals de video’s en interactieve kaarten. Je kunt onze cookies eenvoudig accepteren in de cookiemelding die tijdens je eerste bezoek aan de website verschijnt.

Cookies verwijderen of uitschakelen
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Noodzakelijk/functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website.

Analytische cookies
De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op jouw wensen. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website en mogelijk om te bepalen hoe effectief onze advertenties zijn. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het websitebezoek bij te houden.

Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:

 • Google Analytics mag jouw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
 • De 'Gegevens delen' opties van Google Analytics zijn uitgezet.

Marketing cookies
Deze cookies verzamelen informatie over het surfgedrag van de websitebezoekers. Via deze informatie kunnen wij de website nog beter op jouw behoeften aan laten sluiten. Ook kunnen we daarmee gerichte advertenties plaatsen. Video’s van YouTube bekijken op onze website kun je alleen doen als je de marketingcookies hebt geaccepteerd.

Privacybeleid van derden
Op de website van de Zonnebloem kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij de Zonnebloem behorende, websites. De Zonnebloem kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je daarom om je altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Opname telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden
De Zonnebloem werkt continu aan de verbetering van haar dienstverlening. Dit betekent onder andere dat wanneer je telefonisch contact opneemt met de Zonnebloem, de mogelijkheid bestaat dat het telefoongesprek wordt opgenomen. De opgenomen gesprekken worden alleen gebruikt voor interne trainings- en coachingsdoeleinden. Na gebruik verwijderen wij het opgenomen gesprek.

Vragen
Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een brief sturen naar bovengenoemd adres.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 april 2024
De Zonnebloem behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. We raden je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.