11-december-kerststuk-maken-bij-de-wildernisjpg

Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Dat geldt ook voor onze afdeling Rhenen.


Iedereen heeft behoefte aan gezelschap, maar als je een mobiliteitsbeperking hebt, ben je misschien wel vaker (alleen) thuis dan je zou willen. De vrijwilligers van onze afdeling komen graag langs voor een kopje koffie, een goed gesprek, een spelletje doen. Samen op pad te gaan kan ook. iedereen kan daar zelf een invulling aangeven.

Verder organiseren we (vrijwel) elke maand een uitstapje. We gaan naar een museum, gaan (pannenkoeken) wat eten, rondtoeren, luisteren naar een koor, het aanbod is divers.


Op dit moment zoeken we personen die mee willen draaien in het bestuur, eerst als  algemeen bestuurslid om de sfeeer te proeven, op de achtergrond mee te draaien en t.z.t. een aftredend bestuurslid te vervangen. Zo'n bestuursfunctie kan dan ingevuld worden op basis van de interesse van de betreffende persoon.

Wil je meer weten over wat je voor de afdeping Rhenen zou kunnen betekenen?  Neem dan contact met ons op.

We kijken uit naar je aanmelding!

Ons bestuur:
voorzitter: Ria Hogenkamp

  tel. 06 53510220, e-mail: voorzitter@zonnebloemrhenen.nl

secretaris: Els Tigelaar

  tel. 06 40402703, e-mail: secretaris@zonnebloemrhenen.nl

bezoekwerk: Margreet Baars tel 06 20173728

activiteiten:  Henrieke Rosenberg 06 1267075

                     Tineke van de Pol 06 30267355

   e-mail: activiteiten@zonnebloemrhenen.nl

penningmeester: Reinolda de Bruin

     tel.0317-615547, e-mail:        penningmeester@zonnebloemrhenen.nl

 

 

 

 

Els Tigelaar

0317358382
contactformulier

Contact & Aanmelden

Heb jij een lichamelijke beperking en wil je deelnemen aan onze activiteiten of wil je je aanmelden als vrijwilliger bij de afdeling?

Specialiteiten

  • Bezoek aan dierentuinen en natuurparken
  • Bezoekwerk
  • Kunst en cultuur
  • Uit eten/terrasje pakken
  • Winkelen